Konin: dzień skupienia przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych


21 stycznia 2023 r., s. SW

Konin: dzień skupienia przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych

W sobotę, 21 stycznia, siostry przełożone zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji włocławskiej przeżywały dzień skupienia w parafii św. Maksymiliana w  Koninie. Tematem spotkania były słowa: „Wierzę w Kościół - obecność Boga z nami”.
 
Wydarzenie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie sprawowana była Eucharystia jako dziękczynienie za dar wybrania, z prośbą o łaskę wytrwania i nowe powołania.
 
W czasie konferencji ks. Lech Król, referent diecezjalny ds. instytutów życia konsekrowanego, przypomniał, że w Kościele realizuje się historia zbawienia człowieka. Kościół jest darem dla ludzi, którzy we wspólnocie są uświęcani przez Ducha Świętego. – Przynależność do Kościoła jest szansą dla grzeszników, którzy chcą się nawracać – mówił ks. Król, dodając, że Kościół jest miejscem umocnienia w wierze i przekazywania wiary. – Naszym zadaniem jako ludzi ochrzczonych jest szukać żywego Boga w Kościele i w nas samych, a także nieustannie pracować nad jakością swojej wiary – zakończył ks. Król.
 
Spotkanie zakończyła agapa, którą przygotowały siostry benedyktynki.