I Forum Duszpasterskie Diecezji Włocławskiej


26 listopada 2022 r., teskt: ALS; foto: BS

I Forum Duszpasterskie Diecezji Włocławskiej

W sobotnie przedpołudnie, 26 listopada, w Zespole Szkół Katolickich ks. Jana Długosza odbyło się I Forum Duszpasterskie Diecezji Włocławskiej pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, zorganizowane przez ks. Adama Zielińskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.
 
Spotkanie rozpoczął ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski, który wyraził wdzięczność wobec zebranych duchownych i wiernych świeckich, za liczne przybycie i angażowanie się w życie Kościoła, zaznaczając przy tym, że apostolstwo jest wpisane w życie każdego chrześcijanina.
 
Następnie głos zabrał ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, który wygłosił wykład na temat „Posługa zbawcza Kościoła”. Zbawcze dzieło Chrystusa to, według prelegenta, zadanie całego Kościoła, który poprzez trzy funkcje: prorocką, kapłańską i królewską, ma zmierzać do budowania wspólnoty. Celem duszpasterstwa jest troska o ludzi, którzy są podmiotem duszpasterskiej posługi Kościoła. W swojej działalności duszpasterstwo opierać się musi na prawdach wynikających z Objawienia i na tej podstawie stworzyć program działania. Przemawiający podkreślił ważne miejsce wiernych świeckich, którzy są jedną ze struktur kościoła, zwracając uwagę na konieczność dialogu, jako podstawowej zasady współpracy pomiędzy nimi a duchownymi.
 
Po prelekcji księdza profesora, ks. Adam Zieliński przedstawił szczegółowo cele Programu Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej na rok 2022/2023.
 
Ważnym punktem spotkania była praca w grupach, podczas której uczestnicy, odpowiadając na przygotowane przez organizatora pytania, mieli szansę na zapoznanie się
i wymianę doświadczeń. Wnioski tej pracy wybrzmiały w czasie podsumowania forum i stanowić będą ważny element doskonalenia działalności duszpasterskiej diecezji włocławskiej.
 
Nad duchowym ubogaceniem spotkania poprzez wspólną modlitwę, czuwał ks. Sebastian Tomczak, wicedyrektor ZSK oraz diecezjalny duszpasterz nauczycieli.