Dyspensa na piątek 31 maja


28 maja 2024 r.

Dyspensa na piątek 31 maja

Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 31 maja br., udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania pokutnego charakteru piątku (kan. 1250 KPK).
 
 

Pliki do pobrania