Choceń: wprowadzenie relikwii św. Idziego


2 września 2021 r., tekst: al. MM; foto: ks. JG

Choceń: wprowadzenie relikwii św. Idziego

W czwartek, 2 września br., w kościele św. Idziego w Choceniu, ks. bp Krzysztof Wętkowski przewodniczył Mszy św. podczas, której zostały wprowadzone relikwie św. Idziego – patrona parafii. Wraz z Pasterzem Diecezji, przy ołtarzu zgromadzili się także: ks. dr Mieczysław Łaszczyk, proboszcz parafii i dziekan dekanatu chodeckiego, ks. kan. Kryspin Kaźmierczak, były duszpasterz choceńskiej wspólnoty parafialnej oraz ks. kan. Grzegorz Szczepaniak.   

Podczas Mszy św. ksiądz biskup udzielił młodym parafianom sakramentu bierzmowania.

W homilii biskup włocławski zwrócił uwagę na fragment Ewangelii przeznaczony na czwartek XXII tygodnia w ciągu roku. „Łatwo można znaleźć trzy tematy: powołanie, Kościół i wskazówki, dla wiernych, którzy przyjmują Ducha Świętego”- mówił bp Wętkowski. Odnosząc się do pierwszego tematu liturgii słowa, homilista mówił: „Zawsze powołanie kierowane jest do człowieka w aktualnej sytuacji życiowej”. Hierarcha zaznaczył, że Pan Bóg wybiera inaczej niż człowiek. Pan Bóg zawsze wybiera to, co słabe i kruche. „W każdym powołaniu występują trzy elementy: Pan Bóg wybiera człowieka, przygotowuje go do tego zadania i jest przy nim obecny” – zauważył pasterz diecezji.

Kontynuując rozważanie na temat perykopy ewangelicznej, homilista zaznaczył, że Chrystus jest obecny w swoim Kościele. „Świętość Chrystusa zderza się z grzesznością ludzkości, która ukazana jest na przykładzie św. Piotra” – mówił hierarcha.

Kontynuując rozważanie, bp. Wętkowski wskazał na program naprawy wyrządzonego zła z powodu ludzkiej grzeszności: „trzeba iść do Chrystusa, klęknąć przed Nim i wyznać, że jest się człowiekiem grzesznym”. Biskup włocławski wskazał także na osobę św. Idziego, który żył w VII/VIII w. Zaznaczył, że w Polsce i w Europie istniało wiele kościołów pod wezwaniem tego patrona.
 
Na zakończenie homilii ksiądz biskup odnosząc się do słów sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, umieszczonych na okolicznościowej dekoracji: „Duch Święty to przedziwne tchnienie życia, to jakby wiatr przynoszący wilgoć na pustynię”, życzył wszystkim, aby Duch Święty ożywił i poruszył ich serca, które są często pustynią.

Przed błogosławieństwem końcowym ks. dr Mieczysław Łaszczyk podziękował księdzu biskupowi za  obecność podczas dwóch ważnych wydarzeń dla choceńskiej parafii: wprowadzenia i instalacji relikwii św. Idziego oraz udzielenia sakramentu bierzmowania dla młodych parafian.

Relikwie dla parafii Choceń zostały pobrane z grobu św. Idziego w Saint Gilles we Francji, gdzie został pochowany ponad 1200 lat temu. Przygotowana relikwia dla parafii to fragment kości św. Idziego. Kapsułka z relikwiami św. Idziego opatrzona jest pieczęcią z herbem bp. Roberta Wattebleda, ordynariusza diecezji Nimes.