Choceń: II pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i wolontariuszy


12 maja 2024 r., tekst: ks. MJ; foto: MK

Choceń: II pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i wolontariuszy

Kontynuując zeszłoroczny zwyczaj 11 maja odbyła się II pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i wolontariuszy. Uczestnicy spotkali się na Kujawach w par. św. Idziego w Choceniu. Głównym organizatorem było Duszpasterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Włocławskiej a wykonawcą wspólnota Salvati funkcjonująca w okręgu włocławskim.
 
Pielgrzymka była okazją do wspólnego spotkania wszystkich duszpasterstw działających na terenie diecezji włocławskiej. Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 200 uczestników z okręgu zawiślańskiego, włocławskiego, konińskiego, tureckiego i sieradzkiego, którym towarzyszyli duszpasterze. Podobnie, jak w zeszłym roku przybyła także zaprzyjaźniona grupa z diecezji warszawsko-praskiej.
 
Punktem początkowym było zawiązanie wspólnoty i konferencja ks. Kamila Jakubowskiego, który przez wiele lat był związany ze wspólnotą osób chorych i niepełnosprawnych. Podzielił się on swoim doświadczeniem uwypuklając przy tym aspekt bliskości w relacji wolontariusz – osoba chora/niepełnosprawna.
 
Kolejnym punktem była wspólna integracja i słodki poczęstunek. Podczas rozmów i wspólnej zabawy z wodzirejem uczestnicy mieli okazję na wymianę doświadczeń, zawiązanie nowych znajomości oraz oderwanie się od codziennych trosk i kłopotów.
 
Niewątpliwie ważnym punktem był spektakl wystawiony przez teatr Przebudzeni z Ostródy pt. „Szatnia”. Aktorami teatru są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawienie było dla oglądających rachunkiem sumienia i chwilą refleksji nad własnym życiem, tym co było, jest i będzie. „Spektakl ten był nietuzinkowy i stawiający wiele ważnych pytań” – relacjonuje jeden z wolontariuszy. Jak podkreślała reżyser przedstawienie zostało wystawione po raz 89., wskazując przy tym, że cieszy się on dużym zainteresowaniem w całej Polsce. Pokaz ten był inspirowany twórczością Tadeusza Kantora, wybitnego reżysera, scenografa i malarza.
 
Momentem kulminacyjnym pielgrzymki była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego, która zgromadziła nie tylko uczestników pielgrzymki, ale także choceńskich parafian. Słowo powitania do zgromadzonych skierował miejscowy proboszcz ks. prał. Mieczysław Łaszczyk, natomiast homilię wygłosił ksiądz biskup. Kaznodzieja w słowie podkreślił ważność wiary, która ma nas kierować w stronę nieba. Posłużył się przy tym przykładem świętych, którzy byli obecni podczas Eucharystii w znaku relikwii – św. Idzi, bł. Karolina Kózkówna i bł. Carlo Acutis.
 
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali obdarowani okolicznościowymi obrazkami ze św. Idzim oraz słodkimi smakołykami z logiem wspólnoty Salvati.
 
„Wydarzenie to nie byłoby możliwe do zrealizowania gdyby nie pomoc wielu grup i osób, które się zaangażowały, niekiedy razem ze swoimi rodzinami głownie z parafii z Chocenia, za co bardzo serdecznie dziękujemy” – zaznaczają organizatorzy.