Bp Mering do osób życia konsekrowanego: "Jesteście bardzo potrzebni!”


2 lutego 2018 r., tekst: al. Łukasz Kołodziejczak; zdjęcia: Amelia Siuda-Koszela, al. Robert Gumosiński

Bp Mering do osób życia konsekrowanego: "Jesteście bardzo potrzebni!”

„Kościół włocławski bardzo wiele zawdzięcza osobom konsekrowanym. […] Jesteście bardzo potrzebni!” - mówił ks. bp Wiesław Mering do zebranych w katedrze sióstr, ojców i braci, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych.
 
W święto Ofiarowania Pańskiego ( 2 lutego) we włocławskiej katedrze o godz. 10:00 rozpoczęła się Msza święta, pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, w której – wraz z ks. bp. Bronisławem Dembowskim, przedstawicielami Kurii, księżmi moderatorami, profesorami i alumnami WSD, uczestniczyły osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy.
 
Liturgię rozpoczęło błogosławieństwo świec oraz procesja z zapalonymi gromnicami, którą poprowadził bp Mering.
 
Homilię wygłosił ks. prał. Antoni Poniński. Kaznodzieja odwołując się do Ewangelii dnia (Łk 2, 22-40), wskazał na istotę życia konsekrowanego: „[…] oddać się Bogu z miłości i z miłością - to wyraz zaufania, że niczego się nie traci, lecz się siebie ubogaca”. W dalszej części refleksji ks. Poniński, pochylając się nad pięknem życia całkowicie oddanego Bogu, wskazał za św. Janem Pawłem II, że w naśladowaniu Chrystusa potrzeba posłuszeństwa wezwaniu Ojca, poruszeniom Ducha Świętego oraz „niepodzielnego serca” (VC 1). Wśród wielu przykładów realizacji powołania życia konsekrowanego w diecezji włocławskiej, kaznodzieja wymienił: św. s. Faustynę Kowalską (ZMBM), św. o. Maksymiliana Marię Kolbe (OFMConv), sł. Bożego ks. Franciszka Miśka (SDB), oraz wskazał przykłady gorliwości: ks. Jana Kawałko (FDP), s. Amaty Wojdyło (ZSNM), o. Eugeniusza Makulskiego (MIC).
 
Kaznodzieja, wskazując na wzór oczekiwania i przyjęcia Pana przez Symeona i prorokinię Annę, podkreślił dane przez nich świadectwo oraz wskazówki dla osób życia konsekrowanego, by promieniowali „radością, pobożnością, uległością natchnieniom Ducha, modlitwą, postem, aż staną się żywą ofiarą ku chwale Pana”.
 
Na zakończenie Mszy świętej ks. bp Mering skierował słowa podziękowania do zgromadzonych: „głębokie uznanie, wdzięczność, radość z powodu tej obecności. Kościół włocławski bardzo wiele zawdzięcza osobom konsekrowanym”. Hierarcha podkreślił oddanie i trud osób konsekrowanych w pracy duszpasterskiej, katechetycznej, duszpasterstwa rodzin, w ofiarnej pracy codziennej. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego jest „darem Jana Pawła II dla osób konsekrowanych. Gromadząc się we wszystkich katedrach świata, [...] po to się gromadzimy, żeby powiedzieć o swojej wdzięczności, żeby uświadomić, że to nie tylko ojcowie, matki, siostry i bracia modlą się za nas, ale my też pamiętamy. Dlatego tu jesteśmy. Modlimy się o liczne, święte, dobre i święte powołania do waszych wspólnot, do zakonów. Jesteście bardzo potrzebni!” - zakończył hierarcha.
Następnie Pasterz Kościoła włocławskiego ogłosił dwie nominacje: ks. prał. Lech Król został włączony do grona kanoników gremialnych Prześwietnej Kapituły Katedralnej we Włocławku, a ks. prał. Sławomir Deręgowski - z funkcji kustosza kapituły, został mianowany prałatem archidiakonem.
 
Słowa podziękowania w imieniu przedstawicieli zgromadzeń zakonnych skierował o. przeor Waldemar Pastusiak (OSPPE) z Brdowa.
 
Po udzielonym błogosławieństwie nastąpiła modlitwa w intencji Ojczyzny.
 
Uroczystości towarzyszył chór klerycki pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka.