Bp Gębicki przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Wielkiego Postu


7 marca 2019 r., tekst: al. ŁK; foto: ks. JG

Bp Gębicki przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Wielkiego Postu

W Środę Popielcową o godz. 18.00 ks. bp Stanisław Gębicki przewodniczył Mszy św. we włocławskiej katedrze. W Eucharystii z obrzędem posypania głów popiołem uczestniczyli: ks. bp Bronisław Dembowski, prezbiterzy oraz wierni pragnący zawierzyć Panu Bogu czterdziestodniowy czas pokuty.
 
Homilię wygłosił ks. prał. Lech Król, dyrektor Domu Dobrego Pasterza we Włocławku-Michelinie i wykładowca teologii duchowości w WSD. Kaznodzieja odwołując się do czytania z Księgi Joela (Jl 2,12-18) wskazał na aktualność słów proroka wzywającego do pokuty i nawrócenia. Joel, obwieszczający Dzień Pana, woła także dzisiaj, bowiem „kryzys moralno-duchowy sięgnął już swego zenitu. To samo zło rozlewa się także dzisiaj i zalewa ludzkie serca”.
 
Kontynuując podjętą refleksję ks. Król wyakcentował miłosierdzie Boga przejawiające się wobec grzesznej kondycji człowieka - „Nie oszukujmy się - zasłużyliśmy na sprawiedliwą karę. Ale Bóg, który jest łaskawy i bogaty w miłosierdzie daje nam kolejny raz szczególną łaskę - zaprasza nas do wejścia w czas pokuty, nawrócenia, gorliwej modlitwy”. Pytając o owoce upływającego czasu nawrócenia, ks. Król przedstawił jego istotę, „Wielki Post jest czasem wchodzenia w przestrzeń własnego serca - aby dokonać właściwego rozeznania duchowego”.
 
Po homilii Ksiądz Biskup pobłogosławił popiół, którym został posypany on sam oraz wszyscy obecni w świątyni.
 
Na zakończenie celebracji eucharystycznej ks. bp Gębicki udzielił zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa.
 
Eucharystii śpiewem towarzyszył chór klerycki pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka.