Biskup włocławski odwiedził „Długosza”


15 lipca 2021 r., tekst: ks. AT; foto: KJ

Biskup włocławski odwiedził „Długosza”

Trwają wizyty biskupa włocławskiego w diecezjalnych instytucjach. Po Sądzie Kościelnym, Muzeum Diecezjalnym i diecezjalnej Caritas, w czwartek, 15 lipca, ks. bp Krzysztof Wętkowski odwiedził Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.
 
Spotkanie rozpoczęło się po godzinie 14.00 w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 2a, gdzie mieści się przedszkole oraz trzy pierwsze klasy szkoły podstawowej. Ks. prał. dr Jacek Kędzierski wraz z ks. Sebastianem Tomczakiem, wicedyrektorem odpowiedzialnym za uczniów „Małego Długosza” zaprezentowali obiekt szkolny z otaczającą infrastrukturą: boiskiem sportowym oraz „Podwórkiem Talentów Nivea”, które szkoła wygrała w roku 2017.
 
Ksiądz biskup z zainteresowaniem wysłuchał historii gmachu oraz o inwestycjach, jakie zostały w niej poczynione. Zawieszone przy wejściach do odnowionych pomieszczeń fotografie, ukazujące ich wygląd przed i w trakcie remontów są wymownym świadectwem ogromu pracy, jaki został wykonany. Spacer wokół budynku oraz korytarzami szkoły był też okazją nie tylko do podsumowań, ale także planów na przyszłość. W tym kontekście zasygnalizowane zostały konkretne potrzeby, które spotkały się ze zrozumieniem biskupa diecezjalnego.
 
Kolejnym punktem spotkania był gmach przy ul. Łęgskiej 26, gdzie mieszczą się klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcące. Na szkolnym dziedzińcu ksiądz dyrektor z dumą opowiadał o przeprowadzonych remontach, które wielkim nakładem sił, czasu i kosztów sprawiły, że niegdyś zniszczony budynek, jest dziś jedną z wizytówek Włocławka. Spacerując szkolnymi korytarzami, ksiądz biskup zatrzymał się przy figurze św. Michała Archanioła, galeriach wybitnych uczniów i wyróżniających się pracowników, w bibliotece oraz odnowionej auli, której wystrój zaprojektował ks. Zbigniew Łukasik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego oraz diecezjalny wicekonserwator zabytków. Nie zabrakło również modlitwy w szkolnej kaplicy, w której biskup włocławski zawierzył Panu Bogu całą społeczność szkolną ZSK im. ks. Jana Długosza.
 
Trwałym śladem wizyty pozostanie własnoręczny wpis księdza biskupa dokonany w księdze pamiątkowej.
 
W niecodziennym spotkaniu uczestniczyli najbliżsi współpracownicy księdza dyrektora oraz księdza biskupa.
 
ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku jest szkołą publiczną (bezpłatną i dostępną dla wszystkich chętnych), której organem prowadzącym jest Diecezja Włocławska. Jest jedyną w Polsce szkołą katolicką obejmującą wszystkie poziomy nauczania (przedszkole, szkołę podstawową i liceum). Obecnie uczy się w niej łącznie 950 uczniów. Szkoła dysponuje internatem dla ponad 50 uczniów. W tym roku „Długosz” otrzymał miano „srebrnej szkoły” w rankingu „Perspektyw”. Potwierdzeniem wysokiego poziomu placówki jest fakt, że w tym roku długoszańscy maturzyści osiągnęli najlepszy wynik wśród wszystkich szkół średnich we Włocławku.