100 lat obecności sióstr urszulanek w Sieradzu


2 października 2022 r., teskt: ks. AT; foto: ks. JG

100 lat obecności sióstr urszulanek w Sieradzu

– Tajemnica waszego powołania i waszej obecności w Sieradzu zawiera się w zrozumieniu miłości jako służbie i ofierze Bogu i ludziom – mówił bp Krzysztof Wętkowski 2 października, podczas Mszy św. sprawowanej w kościele sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu, z okazji 100-lecia obecności zgromadzenia w tym mieście.
 
Uroczystość jubileuszowa została połączona z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej.
 
W homilii biskup włocławski ukazał istotę i piękno modlitwy różańcowej. Nawiązując do słów ewangelicznej sceny zwiastowania: „Maryja rozważała w swoim sercu”, homilista zauważył, że można je odnieść do modlitwy różańcowej, której istotą jest rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi. – W tych tajemnicach każdy człowiek może odnaleźć swoje życie – powiedział bp Wętkowski, przypominając, że Maryja podczas objawień często nawoływała do odmawiania Różańca. – To wszystko sprawia, że ta modlitwa staje się dla nas bardzo ważna; jest to skuteczne narzędzie, jakie człowiek posiada, aby przedstawić Bogu sprawy po ludzku nierozwiązywalne – mówił biskup diecezjalny, dodając, że choć scena zwiastowania po ludzku początkowo wydawała się niewytłumaczalna i niepojęta dla Maryi, z czasem została przez Nią przyjęta.
 
W podobny sposób, nawiązując do poszczególnych tajemnic Różańca, pasterz diecezji przypomniał sieradzkie dzieje sióstr urszulanek: od przyjęcia zrujnowanego domu podominikańskiego, poprzez trudne lata wojny i PRL, aż po obecną działalność zgromadzenia.
 
Na zakończenie hierarcha podziękował siostrom urszulankom za ich posługę w diecezji włocławskiej. Przypomniał też słowa św. s. Urszuli Ledóchowskiej, że tajemnica urszulańskiego powołania zawiera się w zrozumieniu miłości jako służbie i ofierze Bogu i ludziom.
 
Historia sieradzkiego kościoła i klasztoru sióstr urszulanek rozpoczęła się w roku 1921, wraz z przybyciem do Sieradza m. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki powstałego rok wcześniej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Za swoje powołanie siostry uznają wychowywanie i nauczanie dzieci oraz młodzieży, służbę potrzebującym oraz ewangelizację świata. Zajmują się również działalnością charytatywno-społeczną; prowadzą m.in. domy dziecka, domy pomocy społecznej i domy samotnej matki, stołówki. Można je spotkać na misjach w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Obecnie Zgromadzenie liczy około 950 sióstr 11 narodowości w prawie 100 wspólnotach rozmieszczonych na całym świecie. Sieradzka wspólnota sióstr urszulanek liczy 25 zakonnic. Matką przełożoną jest s. Anna Papierz. Warto dodać, że to jedyny klasztor tego zgromadzenia w Polsce. Pozostałe, to domy zakonne.