Włocławska Katedra: modlitwa w łączności z papieżem Franciszkiem