Wielki Czwartek - Msza Krzyżma w kościele św. Witalisa

Kościół św. Witalisa we Włocławku, w którym ks. bp Wiesław Mering odprawił Mszę Krzyżma, w latach 1330-1411 pełnił funkcję katedry włocławskiej. Po 600 latach ten kościół, stanowiący integralną część Wyższego Seminarium Duchownego, na ten czas znów stał się katedrą. Ksiądz Biskup poświęcił olej chorych i krzyżmo święte. W Mszy Krzyżma, z powodu epidemii, uczestniczyła tylko mała grupa miejscowych księży. Modlitwą ogarnięci zostali wszyscy księża diecezji włocławskiej.