Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msza św. w bazylice katedralnej