Czernikowo: Ks. bp Mering wręczył medale Zasłużony dla Diecezji Włocławskiej