Lubień Kujawski: wielkopostna pielgrzymka do Włoch