Bp Wętkowski wręczył Medal „Zasłużony dla Diecezji”