Chrystusa Króla

Nazwa parafii : Chrystusa Króla
Liczba wiernych : 640
Dekanat : Włocławski I
Poczta : 87-800
Adres : Włocławek, Siewna 6 (Rózinowo)
Telefon : 54 236 45 18
E-mail :
Strona internetowa : rozinowo.pl/

Parafia Chrystusa Króla znajduje się w zachodniej części Włocławka. Dawniej była tu wieś Rózinowo, należąca pierwotnie do parafi i Wieniec. Duża odległość do tamtejszego kościoła stała się przyczyną działań zmierzających do utworzenia samodzielnej parafii. W 1932 r. mieszkańcy powołali Komitet Budowy Kościoła Chrystusa Króla. W pracy Komitetu szczególne zasługi położyli dwaj parafianie: Jan Baliszewski i Leon Wesołkowski. Dzięki aktywności mieszkańców zebrano odpowiednie fundusze, które pozwoliły na zakupienie placu pod kościół i rozpoczęcie wstępnych prac budowlanych.

9 grudnia 1933 r. biskup włocławski Karol Radoński erygował parafię Chrystusa Króla w Rózinowie, wydzieloną z miejscowości należących dotąd do parafi i Wieniec i do parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku.

W skład nowej parafi i weszły wsie: Rózinowo, Krzywa Góra, Leopoldowo, Korabniki, stacja Brzezie i część Zazamcza. Na uwagę zasługuje fakt, że parafia w Rózinowie była pierwszą w diecezji włocławskiej parafi ą Chrystusa Króla.

Pierwszym jej proboszczem został ks. Józef Pełczyński, który już wcześniej z ramienia kurii diecezjalnej kierował pracami budowlanymi i przygotowywał uroczystości położenia kamienia węgielnego, które odbyły się 10 grudnia 1933 r.

Budowę świątyni, zaprojektowanej przez architekta Lucjana Jezierskiego, kontynuował od 1935 r. nowy proboszcz parafi i, ks. Józef Szymak, który w pierwszych dniach okupacji został aresztowany przez hitlerowców, następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie został zamordowany w 1942 r.

W momencie wybuchu II wojny światowej kościół był ukończony, odprawiane były już msze święte i inne nabożeństwa. W 1941 r. Niemcy zaminowali i wysadzili kościół. Gruz został wykorzystany przez okupanta do utwardzenia drogi. Po świątyni pozostały tylko fundamenty.

Po zakończeniu wojny proboszczem parafi i został ks. Stanisław Anzorge; pod jego kierunkiem niezwłocznie przystąpiono do dzieła odbudowy kościoła wg przedwojennego planu. W tym czasie msze odprawiane były w baraku przy plebanii. 10 października 1948 r. bp Karol Radoński konsekrował nową świątynię. W następnych latach prowadzono prace wykończeniowe i konserwacyjne.

Kościół jednonawowy z cegły, otynkowany, kryty blachą. Świątynia odnowiona wewnątrz w latach 1997–1999. W prezbiterium fi gura Chrystusa Króla (1985), w ołtarzu bocznym kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, chrzcielnica drewniana z 1966 r.

W 2008 r. została wyremontowana wieża i pomalowany fronton kościoła. W 2010 r. wykonano złocenie tabernakulum. Krzyże: ul. Krzywa Góra, ul. Toruńska – 3 (jeden z nich upamiętniający rozstrzelanie w 1939 r. trojga Polaków), ul. Żyzna (1984), na terenie Zakładów Azotowych „Anwil” (1999).

Księża w parafii

Lp.Imię NazwiskoLata kapłaństwaFunkcjeMiejscowość
1. ks. dr Jacek Bartczak 14 Proboszcz
Włocławek

Fotogaleria