DOKUMENTY

DOKUMENTY PAŃSTWOWE

BIURO PROGRAMOWANIA KATECHEZY

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

KONKORDAT

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE z 2010 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE W SZKOLNYM NAUCZANIU RELIGII

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ W SZKOŁACH

ODPOWIEDŹ MEN W SPRAWIE POBIERANIA OPŁAT ZA NAUCZANIE RELIGII W PRZEDSZKOLACH

DOKUMENTY II SOBORU WATYKAŃSKIEGO

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - WSKAZANIA ORGANIZACYJNE

NAUCZANIE RELIGII W PRZEDSZKOLU I SZKOLE KRÓTKI PORADNIK PRAKTYCZNY DLA DYREKTORÓW I ORGANÓW PROWADZĄCYCH