AKTUALNOŚCI

Kilka ważnych in formacji w związku z dyskusją nt. lekcji religii w szkole

Proszę zapoznać się z ważnymi informacji w związku z obecna dyskusją nt. nauczania lekcji religii w szkole.

1. Konferencja prasowa nt. nauczania religii w szkole (pełny zapis audio i video ) - warto wysłuchać także odpowiedzi na zadawane przez dziennikarzy pytania:

https://soundcloud.com/user-297863066/konferencja-prasowa-nt-nauczania-religii-w-szkole-pelny-zapis-audio?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing  - audio

 https://www.youtube.com/watch?v=aChRExYbjVE&t=3s - video

2. Komisja Wychowania Katolickiego KEP ws. planowanych przez MEN zmian w organizacji lekcji religii w szkołach: 

https://episkopat.pl/komisja-wychowania-katolickiego-kep-ws-planowanych-przez-men-zmian-w-organizacji-lekcji-religii-w-szkolach/

3. Bp Osial: Lekcje religii w szkole mają wartość wychowawczą, kulturową i historyczną:

https://episkopat.pl/bp-osial-lekcje-religii-w-szkole-maja-wartosc-wychowawcza-kulturowa-i-historyczna/ 

4. Petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowane przez środowisko świeckich katechetyko - zachęcamy do podpisania:

https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow?mibextid=xfxF2i 

5. Wyjątkowy projekt dla katechetów w celu ułatwieniu codziennej pracy edukacyjnej - bardzo zachęcam, aby się zaangażować: 

https://padlet.com/idzikowski_m/tablica-informacyjna-wydzia-u-katechetycznego-kurii-diecezja-wd5osnk6zuvg/wish/2885236624  https://wntuf.pl/projekty/katecheo-pl/

 

Petycja w sprawie lekcji religii w szkole

Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce i naszej diecezji. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. 

Jak informuje Ministerstwo: https://www.gov.pl/web/edukacja, do konsultacji społecznych oddano nowelizację rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen.

Zachęcamy więc, aby osobiście zwracać się do MEN. Swoje stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii można przesłać drogą mailową: kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Zwracamy się do rodziców aby kierowali pytania do MEN w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami własnego sumienia.

Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej: https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow?mibextid=xfxF2i

 

Sprawozdanie katechetyczne i wykaz katechetów w parafii za rok szkolny 2023/2024

Do końca września wszyscy księża proboszczowie z parafii, na terenie których znajdują się szkoły i placówki oświatowe, zobowiązani są przesłać do WK listę katechetów (księży, osób zakonnych i świeckich), nauczających religii. Należy wypełnić tabelę, według wzoru który można pobrać ze strony WK (na dole strony do pobrania) (http:// www.diecezja.wloclawek.pl/pl,page,aktualnosci,3,18,144.html#tresc_strony), z listą nazwisk, nazw placówek i szkół oraz wymiarem godzin poszczególnego nauczyciela religii.

Oprócz tego do końca września, z każdej parafii, w której odbywa się nauczanie religii, prosimy przesłać sprawozdanie katechetyczne (ankieta online) za rok szkolny 2023/2024 wymagane przez Komisję Wychowania przy KEP. Login i hasło parafii, zostaną przekazane przez księdza dziekana.


Zaświadczenia ze spotkań rejonowych do szkoły

Prośby o zaświadczenia o obecności na spotkaniu katechetycznym prosimy zgłaszać drogą mailową do ks. Jacka Buty.


Prośba o misję do nauczania religii katolickiej w szkole

W związku z pytaniami Księży Proboszczów, dotyczącymi poprawnego sformułowania prośby o wystawienie misji do nauczania religii katolickiej w szkole, poniżej umieszczam wzór takiej prośby, który można pobrać, poprawnie uzupełnić i przesłać na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. 
Wzór prośby o misję do nauczania religii w szkole - w plikach do pobrania na dole strony.

 

Doradca metodyczny nauki religii w Koninie

Doradca metodyczny nauki religii zatrudniony przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koninie: mgr lic. Anna Dobropolska (33 lata pracy na stanowisku nauczyciela religii, ukończyła Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Teologiczny i uzyskała tytuł  licencjata w 2003r., a także Kaliską Akademię Trenerów Oświaty (ODN Kalisz, 2013 r.) w zakresie: Tutoring;  ICT nowoczesne technologie w edukacji, Trening Umiejętności Interpersonalnych . Jest członkiem Teologicznego Towarzystwa Naukowego przy Wyższym Seminarium Duchownym  we Włocławku , ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki).
dyżur: środa 15:00-16:30 w  CDN Konin 
e-mail: adobropolska@cdnkonin.pl
tel. 665 803 900

 

Internetowa Tablica informacyjna dla katechetów
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej uruchomił internetową Tablicę informacyjną dla katechetów naszej diecezji. Wzorem tablicy korkowej, która często znajduje się nad biurkiem, miejscem naszej pracy. Na wirtualnej tablicy umieszczane są najważniejsze i bieżące informację dotyczące Wydziału Katechetycznego oraz przypomnienia o zbliżających się terminach różnych wydarzeń. Mam nadzieję, że w ten sposób, szybciej będą mogli Państwo dotrzeć do informacji dotyczących działalności Wydziału Katechetycznego, co usprawni Państwa pracę.
Internetowa Tablica informacyjna Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej znajduje się pod linkiem: http://padlet.com/idzikowski_m/wkwloclawek

 

Formularz Katechety
Prosimy wszystkich nauczycieli religii, pracujących na terenie diecezji włocławskiej o wypełnienie Formularza Katechety, który znajduje się poniżej oraz przesłania go na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Wzór formularza w plikach do pobrania.