XXX Piesza Włocławska Pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę


6 sierpnia 2018 r., tekst: ks. Adam Kłonowski; foto: Amelia Siuda-Koszela

XXX Piesza Włocławska Pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę

Jak co roku, 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego, wyruszyła na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Włocławska. Wyjątkowe rekolekcje w drodze rozpoczęły się o świcie, Mszą św. sprawowaną w bazylice katedralnej, której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Wśród licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych świeckich, włocławskich pielgrzymów swoimi modlitwami otaczali m.in. ks. bp Stanisław Gębicki i ks. bp Bronisław Dembowski.
 
W homilii Pasterz Diecezji, nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii o przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, mówił o trudnościach związanych z wejściem na szczyt góry. Apostołowie, którzy towarzyszący Jezusowi na górze przemieniania, ujrzeli jaśniejące blaskiem oblicze Zbawiciela. Dziś „zmartwychwstały Chrystus stoi po środku nas. On nas przemienia”, mówił hierarcha. Także pielgrzymka związana jest z trudem. Jednak źródłem siły jest żywy Chrystus, który przychodzi na ołtarz w znakach chleba i wina, a zapłatą za trud wędrowania do Maryi będzie radość wejścia na Jasną Górę i oddanie czci Matce Bożej.
 
Ksiądz Biskup prosił również pielgrzymów o modlitwę w konkretnych intencjach, w sposób szczególny za naszą Ojczyznę oraz dzieci nienarodzone.
 
Na zakończenie Eucharystii ks. Sebastian Adamczyk, który po raz pierwszy przewodzi włocławskiej pielgrzymce, wyraził słowa wdzięczności wobec Księdza Biskupa, proboszczów włocławskich parafii i wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają pielgrzymi trud. Podkreślał też, że kroczenie „maryjnym szlakiem” związane jest ściśle z tegorocznym hasłem roku duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
 
Tradycyjnie już w gronie włocławskich pielgrzymów, na Jasną Górę podąża grupa osób niepełnosprawnych, którą prowadzi ks. Paweł Zalewski, diecezjalny duszpasterz osób chorych i niepełnosprawnych.
 
W jubileuszowej Pieszej Pielgrzymce Włocławskie na Jasną Górę bierze udział ponad 200 pielgrzymów. Pątnicy mają do pokonania 280 km w ciągu 8 dni. 13 sierpnia, włocławskie „amaranty” wspólnie z grupą z Konina, Turku i Dzierżaw dotrą przed Cudowny Obraz Czarnej Madonny.