Włocławek: spotkanie Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD


18 listopada 2022 r., tekst: dk. MM; foto: dk. PC

Włocławek: spotkanie Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD

W piątek, 18 listopada br., o godz. 16.00 w auli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku miało miejsce posiedzenie Członków Teologicznego Towarzystwa Naukowego działającego przy WSD we Włocławku. Na spotkaniu obecni byli członkowie TTN, profesorowie WSD, pracownicy Kurii, księża, katecheci, alumni włocławskiego seminarium, siostry zakonne i osoby świeckie.

Konferencję rozpoczął ks. prał. dr hab. Lech Król, prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Nawiązał m.in. do zeszłorocznej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia oraz zbliżającego się nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji włocławskiej.
 
Wykład pt. „Mieć Matkę, która nie umiera. Komunikacja świętości i pobożności maryjnej w kazaniach bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego” wygłosił ks. prof. dr hab. Witold Ostafiński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prelegent nakreślił różne konteksty kazań maryjnych bł. kard. Wyszyńskiego, pod względem lingwistycznym, teologicznym oraz historycznym. „Kazania odznaczają się wysoką kulturą homiletyki mariologicznej, ukazując Maryję jako kobietę głęboko zakorzenioną w tajemnicy trynitarnej, chrystologicznej, pneumatologicznej i soteriologicznej” – wskazał ks. prof. Ostafiński.
 
Kontynuując wykład na temat rozważań maryjnych Prymasa Tysiąclecia, wykładowca stwierdził: „Ksiądz Wyszyński w swoich kazaniach i homiliach kierował się starożytną zasadą: docere (pouczyć) – delectare (sprawiać przyjemność) – movere (poruszyć)”.
Nawiązując do przygotowania do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji włocławskiej podkreślił szczególny tytuł Maryi, jakim jest Matka Kościoła. Profesor homiletyki UPJPII wskazał na zadanie chrześcijan, jakim jest naśladowanie Matki Zbawiciela. „Kard. Wyszyński często ukazuje Maryję jako Mater Ecclesiae. Według bł. Stefana Wyszyńskiego Maryję należy kontemplować i jednoczyć się z Nią na modlitwie” – zakończył ks. prof. Ostafiński.
 
Po wysłuchaniu wykładu miała miejsce dyskusja, której przewodniczył ks. dr Henryk Witczak.