Włocławek: sesja TTN WSD i jubileusz ks. prof. Leonarda Fica


9 czerwca 2021 r., tekst: al. MM; foto: ks. JG

Włocławek: sesja TTN WSD i jubileusz ks. prof. Leonarda Fica

W środę, 9 czerwca br., o godz. 16.00 w Auli Prymasa Stefana Wyszyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku miała miejsce sesja Teologicznego Towarzystwa Naukowego działającego przy miejscowym WSD. W spotkaniu uczestniczyli: biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, bp Henryk Ciereszko, administrator apostolski archidiecezji białostockiej, członkowie TTN, profesorowie WSD, pracownicy Kurii oraz alumni.
 
Konferencję rozpoczął ks. prał. dr hab. Lech Król, prezes TTN. Witając przybyłych, nawiązał m.in. do obchodzonej w tym roku 150. rocznicy urodzin ks. Idziego Radziszewskiego, włocławskiego prezbitera. założyciela KUL, oraz 75. rocznicy urodzin ks. prał. prof. dr. hab. Leonarda Fica, któremu poświęcona była druga część wydarzenia.
 
W pierwej części obecni wysłuchali wykładu ks. dr. hab. Kazimierza Skoczylasa, zatytułowanego: „Aktywność Związków Zakładów Teologicznych w okresie międzywojennym”. Prelegent nakreślił w nim początki oraz działalność Związku, powstałego w 1921 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, gdzie też odbył się pierwszy ogólnopolski zjazd założycielski. Owocami tego i następnych zjazdów, były zbiory referatów pt. „Pamiętniki”, spośród których dwa pierwsze numery ukazały się we Włocławku.
 
Odwołując się do bogatej historii ZZT, ks. Skoczylas przedstawił: Postać ks. prof. Antoniego Borowskiego; sekcje Związku Zakładów Teologicznych; powstanie ZZT; ważne obszary tematyczne w działalności naukowej Związku, do których można zaliczyć m.in. troskę o wymianę wiedzy naukowej w Polsce, udział w dyskusji na temat wychowania w Polsce; udział ZZT w dyskusji nt. wychowania; udział profesorów seminarium duchownego we Włocławku w pracach Związku Zakładów Teologicznych.
 
Po wygłoszeniu wykładu miała miejsce dyskusja, którą poprowadził ks. prał. dr hab. Zdzisław Pawlak.
 
Druga część spotkania była okazją do uczczenia 75. rocznicy urodzin ks. prof. Leonarda Fica. Laudację na cześć jubilata wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz z UKSW w Warszawie. W swojej przemowie ukazał życiorys ks. prof. Fica, zwracając szczególną uwagę na szeroki i obfity dorobek naukowy księdza profesora, szczególnie w zakresie dialogu chrześcijaństwa z buddyzmem. „Zainteresowania Księdza Profesora zostały spełnione w realizacji powołania kapłańskiego, które zawsze wyprzedzało i było priorytetem przed pracą naukową” - zaznaczył prof. Sakowicz.
 
Głoszący laudację odwołał się również do swoich prywatnych wspomnień związanych z ks. prof. Leonardem, proboszczem parafii Izbica Kujawska. Wymienił wśród nich m.in.: znajomość z bł. ks. Jerzym Popiełuszką oraz rozmodlenie jubilata, które – jak zaznaczył prof. Sakowicz – zawstydza wielu ludzi.
 
Następnie miała miejsce promocja 23. tomu „Studiów Włocławskich”, której dokonał ks. prał. dr hab. Jacek Szymański, rektor WSD we Włocławku.
 
W dalszej części spotkania miały miejsce wystąpienia gości, który składali życzenia dostojnemu jubilatowi. Wśród wypowiadających się byli: ks. bp Henryk Ciereszko, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego, ks. prof. dr hab.  Ireneusz Werbiński, przyjaciel jubilata oraz ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, wychowawca ks. Fica w latach seminaryjnych. Życzenia złożyła także przedstawicielka rodziny oraz absolwenci Papieskiego Wydziału Teologicznego w Koninie, na którym wykłady prowadził ks. prof. Fic.
 
Wystąpienie jubilata, jako kolejny punkt programu zebrania TTN, było odpowiedzią na wypowiedziane wcześniej życzenia. „Nie zasługuję na tak miłe słowa pod moim adresem, ale w pokorze serca przyjmuję je jako wyraz Bożej Opatrzności” - zaznaczył ks. Fic. Jubilat zwrócił się także do kleryków włocławskiego seminarium, by tak jak niegdyś on brali przykład ze swoich profesorów, „wpatrując się w nich jak w gwiazdy”.
 
Niecodzienne spotkanie zakończyło słowo ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego, w którym pasterz diecezji podkreślił wielki podziw dla ks. Leonarda, łączącego pracę naukową z gorliwą posługą duszpasterską. Następnie bp. Wętkowski i bp. Ciereszko udzielili zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.
 
Uroczystość została zwieńczona uroczystą kolacją w refektarzu seminaryjnym.