Włocławek: koncert kolęd w100-lecie parafii św. Stanisława


17 stycznia 2022 r., ks. SD

Włocławek: koncert kolęd w100-lecie parafii św. Stanisława

W niedzielę 16 stycznia 2022 r. w kościele św. Stanisława BM we Włocławku miał miejsce koncert, wpisujący się w obchody jubileuszu 100-lecie parafii. W wydarzeniu uczestniczył biskup senior Wiesław Mering.
 
Gospodarzem wieczoru był Wiktor Kowalski, muzyk, który podzielił się swoim talentem wykonując najpiękniejsze polskie kolędy. Artysta stworzył rodzinny nastrój koncertu, co zauważył końcowym wystąpieniu bp Mering.
 
Wydarzenie honorowym patronatem objęła Anna Gembicka, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Koncerty i wydarzenia kulturalne to część Jubileuszu; sfera duchowa jest i będzie wiodącą treścią świętowania: adoracje, misje święte, pogłębione studium historyczne i pamięć modlitewna o tych, którzy budowali i tworzyli przez lata rodzinę stanisławowej parafii.
 
Parafia św. Stanisława BM we Włocławku została erygowana przez biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisław Zdzitowiecki, dekretem z dnia 2 II 1922 r., jako drugą chronologicznie parafię we Włocławku, która została wyłoniona z parafii św. Jana Chrzciciela. Jej pierwszym proboszczem został ks. Józef Straszewski (dziś, błogosławiony męczennik Dachau). 31 grudnia 1922 r. bp Zdzitowiecki poświęcił tymczasowy kościół, a 19 września 1926 r. roku bp Wojciech Owczarek dokonał poświęcenia fundamentów i wmurowania aktu erygującego budowę kościoła. Do 1939 r. wybudowano i oddano do użytku wiernych nawę główną, nawy boczne i dwie zakrystie. Po zakończeniu II wojny światowej zbudowano prezbiterium i kopułę. W ten sposób przygotowana świątynia została konsekrowana w 1958 r. przez bp. Antoniego Pawłowskiego. W 2012 r., na polecenie bp. Wiesława Meringa, przeprowadzono gruntowny remont plebanii i domu katechetycznego. Przy parafii funkcjonuje Diecezjalne Studium Organistowskie. Od 2017 r. prowadzony jest remont i konserwacja parafialnej świątyni.