Włocławek: I konferencja dekanalnych referentów i asystentów misyjnych


10 września 2022 r., ks. AZ

Włocławek: I konferencja dekanalnych referentów i asystentów misyjnych

W sobotę 10 września w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku miało miejsce I spotkanie dekanalnych referentów i asystentów misyjnych.
 
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą brewiarzową oraz litanią do bł. Pauliny Jaricot. Następnie ks. Adam Zieliński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Włocławskiej, powitał zaproszonych gości, wśród których byli: ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, siostra Monika Juszka, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci w Polsce, ks. Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Rozkrzewiania Wiary i Piotra Apostoła.
 
W słowie wprowadzenia biskup diecezjalny Krzysztof Wętkowski powiedział, że „powołanie struktur misyjnych nie wiąże się z podjęciem jakiegoś nowego hobby diecezjalnego ale odsyła nas do istoty Kościoła, który ze swej natury jest misyjny i prowadzi człowieka do osobistego spotkania z Bogiem. W tym dziele są potrzebne struktury, formacja i konkretny plan działania”.
 
W dalszej części ks. Jarosław Tomaszewski wprowadził uczestników spotkania w pojęcie duchowości misyjnej przypominając, że każdy z nas tam gdzie się znajduje, jest na „terytorium misyjnym”. Jak wspomniał sekretarz Papieskich Dzieł Rozkrzewiania Wiary: „duchowość misyjna jest zawsze uniwersalna, to jest zdolność odczytywania ducha Bożego a nie upartego trwania przy kontekście, który się zmienia i kiedyś był taki a dziś jest zupełnie inny”.
 
Następnie ks. Maciej Będziński oraz s. Monika Juszka przedstawili charyzmat czterech dzieł, wchodzących w skład Papieskich Dzieł Misyjnych. Pierwszym z nich było Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), którego zadaniem jest wspieranie działalności misyjnej w Kościele katolickim na całym świecie, następnie Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), którego zadaniami są: pomoc w kształceniu i formacji seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych, pomoc w budowie i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach, dalej Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD), które ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie oraz Papieska Unia Misyjna (PUM), która na celu formację misyjną kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu.
 
Po części formacyjnej był czas na rozmowy w kuluarach i dyskusję panelową. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się w jaki sposób można korzystać z materiałów przygotowanych przez dyrekcję krajową PDM oraz otrzymali praktyczne wskazówki do animacji misyjnej.