Włocławek: bp Wętkowski wyświęcił sześciu diakonów


15 maja 2022 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Włocławek: bp Wętkowski wyświęcił sześciu diakonów

– W świecie, który na pierwszym miejscu stawia sukces, powodzenie i zaszczyty, macie być sługami miłości i prawdy – mówił bp Krzysztof Wętkowski, 15 maja, podczas święceń diakonatu we włocławskiej katedrze.
 
Mszę św. z biskupem diecezjalnym koncelebrowali m.in. proboszczowie rodzinnych parafii przyjmujących święcenia oraz moderatorzy włocławskiego WSD. Nie zabrakło też rodziców, krewnych i przyjaciół nowo wyświęconych diakonów.
 
Po homilii przewidzianej przez obrzęd święceń diakonatu, biskup włocławski, nawiązując do liturgii słowa zaznaczył, że posługa diakona jest posługą miłości i miłosierdzia. – Miłość ma polegać na bezinteresowności i ofiarności we wszystkim, co będziecie czynić, przygotowując się do przyjęcia święceń prezbiteratu – tłumaczył homilista.
 
Odwołując się natomiast do mszalnej modlitwy nad darami, mówiącej o pragnieniu poznania prawdy i dostosowaniu do niej własnego życia, hierarcha wskazał, że jest to osobiste zadanie każdego człowieka, a szczególnie przyjmującego święcenia. – Całe duszpasterskie zadanie Kościoła sprowadza się do tego, aby ludzi prowadzić do prawdy, przyjmować ją, nawet jeśli jest to bolesne, i dalej prowadzić ich taką drogą – wyjaśniał bp Wętkowski, dodając, że współcześnie prawda często zostaje zastąpiona sukcesem, skutecznością działania, uznaniem. Zachęcał też, aby w realizacji tego zadania przede wszystkim liczyć na łaskę Chrystusa.
 
– Trzeba dać się wprowadzić w życie Kościoła w odpowiednim miejscu; nie zawsze tam, gdzie byśmy chcieli i tak, byśmy byli zadowoleni, ale tam, gdzie jesteśmy potrzebni – zakończył pasterz diecezji, dodając, że taka postawa jest właściwym rozumieniem miłości.
 
Następnie miał miejsce najistotniejszy moment święceń. Po śpiewie litanii do wszystkich świętych, podczas której kandydaci do święceń leżeli krzyżem, ksiądz biskup nałożył dłonie na głowy przyjmujących święcenia oraz odmówił modlitwę święceń.
 
Nowo wyświęceni diakoni otrzymali również księgę Ewangelii, którą od tego momentu będą mogli publicznie czytać podczas Mszy św. i nabożeństw.
 
Na zakończenie Mszy św. nowo wyświęceni diakoni wypowiedzieli słowa wdzięczności wobec Boga i ludzi: księdza biskupa, moderatorów i wykładowców, rodziców, prezbiterów rodzinnych parafii oraz wszystkich, których spotkali na drogach życia.
                                                                                                                                  
Święcenia przyjęło sześciu alumnów V roku włocławskiego seminarium: Dominik Banasiak (parafia Izbica Kujawska), Piotr Czajkowski (parafia św. Maksymiliana w Koninie), Mateusz Michalski (parafia Choceń), Łukasz Radecki (parafia Kramsk), Wojciech Thiel (parafia Tuliszków), Jacek Wieczorkiewicz (parafia Sompolno).
 
Były to pierwsze święcenia, jakich bp Wętkowski udzielił po objęciu urzędu Biskupa Włocławskiego, w czerwcu ubiegłego roku.