Włocławek-Michelin: bp Wętkowski modlił się z księżmi seniorami


8 czerwca 2021 r., ks. JG

Włocławek-Michelin: bp Wętkowski modlił się z księżmi seniorami

Pierwszą Eucharystię po objęciu diecezji biskup włocławski Krzysztof Wętkowski sprawował 8 czerwca w Domu Księży Emerytów im. Dobrego Pasterza we Włocławku.
 
Wcześniej nawiedził kwaterę kapłańską na cmentarzu i odwiedził siostry karmelitanki.
 
– Cieszę się, że mogę dzisiaj, dzień po urzędowym objęciu diecezji włocławskiej, pierwszą Mszę Świętą sprawować tutaj razem z wami – ks. bp Wętkowski zwrócił się w homilii do księży seniorów. Komentując Ewangelię zaznaczył, że jeżeli nie spełnia się tego do czego jest się powołany, to daje się antyświadectwo i należałoby zamilczeć. W dalszej części ksiądz biskup odniósł się do wspominanej tego dnia w kalendarzu liturgicznym św. Jadwigi, zauważając, że była ona nie tylko żoną króla, ale najpierw Królem Polski.
 
– Chciałbym, abyśmy rozważając dzisiaj Boże słowo i mając przed oczyma postać św. Jadwigi królowej, w sobie samych odnowili potrzebę bycia „solą ziemi i światłem świata”, dlatego, że z tego obowiązku nie zwalnia nas tzw. emerytura. Dobrze wiemy, że to jest zadanie na całe nasze życie do samego końca – biskup włocławski zachęcał mieszkańców domu do dawania świadectwa wiarą i postawą.
 
Ksiądz biskup zachęcał również do intensywnej modlitwy o nowe i dobre powołania, ale również o wierność dla już kroczących drogą powołania kapłańskiego.

Karmel

Karmel

Karmel

Karmel

Kwatera kapłańska

Kwatera kapłańska

Kościół parafialny

Kościół parafialny

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza

Dom Dobrego Pasterza