Turek: uroczystości barbórkowe i odpust w parafii św. Barbary


4 grudnia 2022 r., tekst: ks. ŁP, foto: ks. PK, AZ

Turek: uroczystości barbórkowe i odpust w parafii św. Barbary

4 grudnia wspólnota parafialna pw. św. Barbary w Turku przeżywała doroczną uroczystość odpustową, której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Krzysztof  Wętkowski. Dla lokalnej wspólnoty parafialnej oprócz radości z przeżywania odpustu było włącznie do liturgicznej służby ołtarza 13 kandydatów, którzy przez szereg spotkań przegotowywali się do tego wyjątkowego dnia. Mszę św. koncelebrowali m.in. ks. prał. Artur Niemira, kanclerz kurii, ks. prał. Marek Kasik, dziekan turecki i ks. kan. Mirosław Frankowski, miejscowy proboszcz i budowniczy świątyni, której patronuje św. Barbara.
 
W swoim rozważaniu ksiądz biskup podkreślił, że mimo upływu lat od męczeńskiej śmierci św. Barbary jej kult jest wciąż bardzo żywy i ciągle się rozwija. Homilista zapytał zebranych: „Co nam może dziś powiedzieć św. Barbara? W jakim sensie dziś św. Barbara jest aktualna?” Odpowiadając na te pytania Ksiądz Biskup podkreślił, że Pan Bóg stworzył nas jako ludzi wolnych. „Nawet jeśli są jakieś zewnętrzne ograniczenia, nawet jeśli jest jakieś więzienie, nawet jeżeli jest jakaś forma prześladowania to człowiek wewnętrznie pozostaje wolnym tak długo jak tego będzie chciał. To jest to co przemawia także w czasach współczesnych” – dodał biskup włocławski. Homilista podkreślił, że za przykład takiej postawy we współczesnym świecie ukazywał bł. kard. Wyszyńskiego i jego zapiski więzienne, w których podkreślał, że mimo ograniczenia wolności był człowiekiem wewnętrznie wolnym.
 
Ważnym punktem liturgii, który miał miejsce po homilii był obrzęd ustanowienia nowych ministrantów. W obecnym roku formacyjnym do grona liturgicznej służby ołtarza zostało włączonych 12 kandydatów. Wzruszającym momentem ustanowienia był ubiór nowych ministrantów przez swoich rodziców i najbliższych oraz służba przy ołtarzu, na którym sprawowana była Eucharystia przez księdza biskupa.