Tuliszków: otwarcie parafialnego muzeum religijno-patriotycznego


21 stycznia 2023 r., tekst: ks. MB; foto: ASK

Tuliszków: otwarcie parafialnego muzeum religijno-patriotycznego

21 stycznia, w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i wyzwolenia Tuliszkowa spod niemieckiej okupacji, w parafii św. Wita, miało miejsce uroczyste otwarcie parafialnego muzeum religijno-patriotycznego. Poświęcenia dokonał biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych. W rozważaniu na temat przeszłości pomogła wszystkim zebranym, krótka część artystyczna napisana przez Annę Thiel, a zainscenizowana przez parafialną młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych.
 
W przedstawieniu zgromadzeni poznali początki parafii św. Wita oraz usłyszeli o wybitnych jednostkach takich jak ks. Teodor Rogoziński, proboszcz i naczelnik powstania na szczeblu powiatu, który za wsparcie polskiego dążenia do wolności zapłacił cenę wygnania z parafii oraz ciężkich prac w syberyjskich kopalniach. Razem ze swoim proboszczem czynny udział w powstaniu wzięli również niektórzy parafianie jak Bartłomiej Patrzykąt oraz Andrzej Lewandowski.
 
Ksiądz biskup złożył na ręce miejscowego proboszcza wyrazy wdzięczności i uznania, podkreślając istotę pielęgnowania pamięci i czerpanie z dobrych źródeł historycznych, nieskażonych żadną ideologią.
 
Ksiądz proboszcz Stanisław Nowak z dumą zauważył i podkreślił, że inicjatywa odnowienia starej, ponad 200-letniej plebanii i dostosowania jej do obecnej roli, stała się możliwa i dokonała się dzięki wsparciu i pracy parafian.