Szkolne rekolekcje wielkopostne (informacja)


24 lutego 2022 r.

Szkolne rekolekcje wielkopostne (informacja)

W związku ze zbliżającym się okresem Wielkiego Postu, który jest czasem przygotowania do najważniejszych świąt dla wszystkich chrześcijan, biskup włocławski Krzysztof Wętkowski prosi wszystkich księży proboszczów o zorganizowanie w parafiach tradycyjnych spotkań rekolekcyjnych. Obecne obostrzenia sanitarne pozwalają bowiem na gromadzenie się naszych wiernych w świątyniach.
 
Wciąż jednak, przez zmieniające się przepisy, utrudnione może być zorganizowanie szkolnych spotkań rekolekcyjnych dla dzieci i młodzieży w dotychczasowej, tradycyjnej formie, zwłaszcza w odniesieniu do uczniów dużych szkół.
 
W związku z powyższym, rozeznając sytuację swoich konkretnych środowisk, po konsultacjach z dyrektorami szkół oraz zaangażowanymi w życie religijne rodzicami, Biskup Diecezjalny prosi Księży o podjęcie stosownych decyzji. Tam, gdzie zorganizowanie szkolnych rekolekcji wielkopostnych będzie możliwe, stanie się to pożytkiem duchowym dla dzieci i młodzieży; natomiast tam, gdzie okaże się to niemożliwe, Księża Proboszczowie proszeni są o zorganizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży w ramach rekolekcji parafialnych.
 

ks. Marcin Idzikowski Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii