Święto patronalne Akcji Katolickiej


22 listopada 2021 r.

Święto patronalne Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka, obecna w parafiach diecezji włocławskiej, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przeżywała swoje święto patronalne oraz jubileusz 25-lecia odnowienia działalności.
 
Podczas uroczystych Mszy Świętych członkowie Akcji Katolickiej modlili się za Ojczyznę, prosili o  rozbudzenie świadomości w budowaniu Królestwa Chrystusowego oraz umocnienie wiary wszystkich pragnących Mu służyć.
 
W parafii św. Wojciecha w Koninie podczas Mszy św. śpiewem modlitwie towarzyszył chór „Soli Deo”, a w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej miejscowy chór parafialny.
 
Niedzielne, radosne święto patronalne w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej w Dobrej, Izbicy Kujawskiej, Koninie i w Osięcinach ilustruje zamieszczona fotorelacja.