Ruszają zapisy na pieszą pielgrzymkę Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę


6 lipca 2020 r.

Ruszają zapisy na pieszą pielgrzymkę Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę

„Wielka tajemnica wiary” – to hasło Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskie na Jasną Górę, która odbędzie się w tym szczególnym roku – w rygorze sanitarnym. Grupy pielgrzymkowe wyruszają z Włocławka, Konina, Turku i Dzierżaw. Pielgrzymi z tych grup udają się z Diecezji Włocławskiej do Sanktuarium Jasnogórskiego na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza grupa z Włocławka wyruszy na pątniczy szlak w dniu 06 sierpnia, kolejna z Konina w dniu 07 sierpnia, z Turku 08 sierpnia i z Dzierżaw 09 sierpnia. Do Częstochowy wszystkie grupy dotrą w dniu 13 sierpnia, zostaną powitane, a następnie w godzinie „Miłosierdzia Bożego” modlić się będą przed obrazem Matki Bożej, Królowej Polski.
           
W tym roku pielgrzymi w sposób szczególny przez swą obecność, modlitwę, pokutę oraz umartwienie, włączą się w modlitwę dziękczynną za osobę świętego Jana Pawła II oraz Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kapłana Diecezji Włocławskiej. Będą Matce Bożej powierzać będą naszą ukochaną Ojczyznę, szczególnie wszystkie bardzo trudne i bolesne sprawy dnia dzisiejszego.
 
Pielgrzymka to doświadczenie wiary, to czas nawrócenia, to szansa spotkania Pana Jezusa i jego Matki, to okazja do przyjrzenia się własnemu życiu duchowemu. Tematyczne ramy programu pielgrzymki wyznaczają słowa aklamacji po przeistoczeniu w czasie Eucharystii: „Wielka tajemnica wiary”. Naturalnym, a zarazem pierwszym znakiem dla pątników staje się zatem Eucharystia. Namacalnym symbolem realizacji programu duszpasterskiego pielgrzymki, będzie pogłębienie wiedzy o Eucharystii, o jej duchowych owocach, o liturgicznym przebiegu i osobistym zaangażowaniu. Wprowadzenie w tajemnicę chrześcijaństwa jaką jest Eucharystia, w dzisiejszym świecie, poprowadzi do odnowy życia eucharystycznego. Papieża Franciszek naucza, że szczególną formą objawienia miłości Boga do człowieka jest Eucharystia jako nowe i wieczne przymierze: „jest ogniem Ducha udzielającego się pod postacią języków i budzi w nas wiarę w Jezusa Chrystusa, który przez swą śmierć i zmartwychwstanie objawia nam i komunikuje nieskończone miłosierdzie Ojca”. Eucharystia ze swej natury służy budowaniu jedności wspólnoty chrześcijańskiej na różnych poziomach. Szczególnym wyzwaniem dla pątników, jak i wszystkich członków Kościoła staje się właściwe świętowanie niedzieli.
 
By uczestniczyć w tych szczególnych rekolekcjach, zostać pątnikiem, trzeba skierować kroki do parafii z których wyruszą poszczególne grupy pielgrzymkowe, tam otrzymamy wszelkie informacje związane z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Włocławskiej w roku 2020. Słowa zachęty kierujemy do księży – duszpasterzy młodzież i dorosłych, nie obawiajcie się trudów, Maryja wzywa do modlitwy i pokuty, pielgrzymka to krok, do którego zachęca nas Matka Boża.
 
Adresy parafii z których wyruszą grupy pątnicze, tworzące pierwszą część pielgrzymki oraz numery telefonów informacyjnych:
 
32 PIELGRZYMKA WŁOCŁAWSKA
Lista uczestników świeckich jest już zamknięta; pozostają jedynie wolne miejsca dla księży.
Kierownik: ks. Przemysław Pankowski
Informacje: tel. 663 153 230; www.pielgrzymkawloclawska.pl
 
30 PIELGRZYMKA KONIŃSKA
Zapisy od 20 lipca
Kierownik: ks. Kamil Jakubowski
od 15.07.2020 r. - 07.08.2020 r.
Kancelaria Parafii św. Maksymiliana w Koninie, ul. św. Maksymiliana 2;
Informacje: tel. 63 249 75 06; 690 998 676; www. maksymilian.konin.pl; www.pielgrzymka.konin.pl
 
30 PIELGRZYMKA TURECKA
Zapisy:
Kierownik: ks. Konrad Dreszler
od 25.07. 2020 r. - 08.08.2020 r.
Kancelaria Parafii św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1;
Informacje: tel.887 380 388, 571 417 651;  www.parafiaturek.pl
 
30 PIELGRZYMKA DZIERŻAWSKA
Zapisy:
Kierownik: ks. Rafał Zieliński
od 17.07.2020 r. - 09.08. 2020 r.
Kancelaria Parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach;
Informacje: ks. Rafał Zieliński, tel. 506 542 743; e-mail: ks.R.Zieliński@interia.pl