Rejonowe dni skupienia prezbiterów przed Wielkim Postem


13 lutego 2024 r., tekst: ks. AT; foto: ks. MSz

Rejonowe dni skupienia prezbiterów przed Wielkim Postem

Jak każdego roku prezbiterzy diecezji włocławskiej w ostanie dni przed rozpoczęciem Wielkiego Postu przeżywali rejonowe dni skupienia. Spotkania te miały miejsce w Zduńskiej Woli, Koninie (12 lutego) i Włocławku (13 lutego). W programie wydarzenia znalazły się: modlitwa brewiarzowa, adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencje ascetyczne, które w tym roku głosił ks. dr Zbigniew Gmurczyk, ojciec duchowy prezbiterów diecezji włocławskiej.
 
Rozważania były oparte na tegorocznym temacie roku duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Zwrócono uwagę,  że podstawową wspólnotą dla kapłana jest wspólnota duchowieństwa diecezjalnego. Zatem chodzi o jego żywe i zaangażowane uczestnictwo w budowaniu tej wspólnoty. Niepokojące zjawiska, jak spadek liczby powołań czy ataki na Kościół, mogą paradoksalnie zbliżyć kapłanów do siebie – jeśli dobrze wykorzysta się tę szansę. W minionych latach kapłani często ulegali pokusie samowystarczalności, która już od grzechu pierworodnego potrafiła zdominować myślenie i działanie człowieka. Zostały ukazane pewne postawy, prowadzące współczesnego kapłana do zamknięcia się w swoim świecie i oderwania od braterskiej wspólnoty. Na koniec padły słowa zachęty do kapłańskiej solidarności, wyrażającej się poprzez gościnność, hojność i dostępność dla innych kapłanów – zwłaszcza w obrębie dekanatu.
 
W słowie końcowym biskup włocławski Krzysztof Wętkowski podkreślił potrzebę dobrego i owocnego przeżycia Wielkiego Postu, wskazując ważne daty i wydarzenia nadchodzących miesięcy:
 
16 marca godz. 11.00 – Msza Święta w bazylice katedralnej na zakończenie nawiedzenia Matki Bożej w diecezji włocławskiej;
 
13 kwietnia – diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę jako dziękczynienie za nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej;
 
16 maja – pielgrzymka kapłanów do sanktuarium św. Józefa Patrona Diecezji Włocławskiej w Sieradzu.