Podczas Pasterki można pomóc samotnym matkom


24 grudnia 2019 r., ks. AN

Podczas Pasterki można pomóc samotnym matkom

Szesnaście kobiet i trzynaścioro dzieci otrzymało w tym roku schronienie i opiekę w Domu Samotnej Matki w Ciechocinku. Do placówki prowadzonej przez Caritas diecezji włocławskiej przy ul. Widok 5 trafiają kobiety oczekujące narodzin dziecka, które nie znajdują zrozumienia w swoim rodzinnym środowisku. Niektórym z nich partnerzy proponowali aborcję.
 
O wsparcie domu ofiarami zbieranymi podczas Pasterski zaapelował do wiernych diecezji biskup włocławski Wiesław Mering. Przypomniał, że w istniejącej od 1992 roku placówce, której patronka jest Matka Boża z Guadalupe – Miłosierna Obrończyni Życia, schronienie otrzymały już 304 kobiety i 295 dzieci.
 
Mieszkającymi tam kobietami ciężarnymi, jak również matkami i ich małymi dziećmi opiekują się siostry orionistki, zapewniając troskę socjalno-bytową, opiekuńczo-wychowawczą i interwencyjną. Przebywające tam kobiety są wspierane w trudnych chwilach, mają możliwość usamodzielnienia się i pojednania z Bogiem.
 
Okazuje się, że stuletni budynek wymaga nieustannych napraw i modernizacji, a funkcjonuje jedynie dzięki symbolicznym dotacjom i dobrowolnym darowiznom. – Przez wiele lat w parafiach diecezji włocławskiej istnieje piękny zwyczaj, że ofiary składane na tacę podczas „Pasterki” przeznaczane są na ten cel – przypomina bp Mering. Z pomocą przychodzą też ludzie dobrej woli, którzy dzielą się tym, co mają.
 
Prosząc o pomoc dla Domu Samotnej Matki w Ciechocinku Pasterz Diecezji apeluje: „niech noc, w której przypominamy bezdomność i ubóstwo Pana Jezusa zachęca nas do przyjścia z pomocą dzieciom prawdziwie bezdomnym i ubogim”. Ofiarodawcom bp Mering życzy „błogosławieństwa od Rodzącego się Jezusa: bo przecież wszystko, cokolwiek czynimy jednemu z tych najmniejszych Jemu czynimy (por. Mt 25, 40)”.