Pierwsza rocznica nadania sieradzkiej kolegiacie tytułu Bazyliki Mniejszej


20 marca 2019 r., ks. KM

Pierwsza rocznica nadania sieradzkiej kolegiacie tytułu Bazyliki Mniejszej

„Cieszę się, że mogę tu być razem z Wami, którzy tak jak ja wspólnie odczuwacie tę samą miłość do św. Józefa. Przekazując Wam szczególne błogosławieństwo i pozdrowienia od papieża Franciszka proszę, abyście pamiętali o Ojcu Świętym w modlitwie, a św. Józef niech będzie dla Was inspiracją i wsparciem w dawaniu świadectwa  o Jezusie Chrystusie w życiu osobistym, zawodowym i rodzinnym” - mówił do parafian sieradzkiej fary ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej, który przewodniczył obchodom 1. rocznicy nadania kolegiacie sieradzkiej tytułu i godności Bazyliki Mniejszej.
 
Na wspólnym dziękczynieniu zgromadzili się m.in. przedstawiciele władz lokalnych z Prezydentem Sieradza i przedstawicielami Rady Miasta oraz dobroczyńcy bazyliki.
 
Wszystkich zebranych na początku Liturgii powitał ks. inf. Marian Bronikowski, proboszcz miejsca. W sposób szczególny zauważył obecność rodziców oraz siostry głównego celebransa.
 
Ks. Nykiel w wygłoszonej homilii odniósł się do historycznych wydarzeń, gdy sieradzka fara stawała się Bazyliką. „Dziś mija rok, kiedy Ojciec Święty Franciszek z ogromną życzliwością spojrzał na tę świątynię. Miał wówczas przed oczyma ten piękny obraz św. Józefa tu omodlony. Tutaj skłaniają się i uginają przez nim nasze kolana, mając ufność, że skoro potrafił zadbać o ziemskie życie Jezusa, to będzie potrafił również nas wspomagać i bronić”, mówił kaznodzieja.
 
Nawiązując do Ewangelii mówiącej o odnalezieniu Jezusa w świątyni, homilista podkreślał, że „św. Józef jest szczególnym opiekunem tutejszej parafii, która tworzy jedną wielką rodzinę. Ów wielki święty przeżywał swoje troski i smutki, ale potrafił zawsze korzystać z darów, jakie od Boga otrzymywał. To nic, że milczał. Ci, którzy są rozgadani, nie znaczy, że są mądrzy. Dlatego najpiękniejszą definicję św. Józefa znajdujemy na kartach Ewangelii - był człowiekiem prawym”.
 
Na zakończenie Mszy św. Regens Penitencjarii Apostolskiej przekazał na ręce proboszcza parafii dar od Ojca Świętego - kamień węgielny z drzwi świętych w Rzymie, jako widzialny wyraz łączności Bazyliki Piotrowej z Bazyliką Kolegiacką w Sieradzu. Swoistym wotum dziękczynnym Dostojnego Gościa stał się również papieski różaniec, podarowany do umieszczenia przy wizerunku św. Józefa.
 
Punktem wieńczącym Liturgię było zawierzenie parafii przemożnej opiece Opiekuna Syna Bożego. Aktu tego dokonał główny celebrans wraz z duszpasterzam