Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 2024 (program)


11 marca 2024 r.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 2024 (program)

Poniedziałek 11.03.2024 r.
 
21.00 – Apel Jasnogórski połączony z zawierzeniem maturzystów (bp Krzysztof Wętkowski)
 
Wtorek 12.03.2024 r.
 
10.00 – zapisy przybyłych grup i wydawanie różańców przy wejściu do bazyliki
 
10.30 – 11.00 – zawiązanie wspólnoty i konferencja w bazylice jasnogórskiej (prowadzi o. Marcin Ciechanowski, okazja do spowiedzi)
 
11.00 – 11.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi (bazylika)
 
11.45 – 12.45 – Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich z repliką krzyża ŚDM
 
13.00 – Eucharystia w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego (homilia o. Marcin Ciechanowski)
 
  • oprawa muzyczna – zespół Emmanuel z Sieradza
 
  • asysta – diecezjalna asysta ceremoniarzy
 
  • niesienie repliki krzyża ŚDM, liturgia słowa i modlitwa zawierzenia – par. św. Maksymiliana w Koninie
 
  • modlitwa wiernych – par. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli
 
  • procesja z darami – par. św. Maksymiliana we Włocławku
 
Tradycyjnie młodzież pielgrzymująca na spotkanie maturzystów na Jasną Górę otrzyma pamiątkowe różańce. Zamówienia pamiątkowych „dziesiątek” różańca św. dla uczestników pielgrzymki (w cenie 5 zł za sztukę), należy składać w sekretariacie Wydziału Duszpasterskiego Kurii Włocławskiej w godz. 8.30-13.00 (tel. 518 014 513) lub w punkcie rejestracyjnym kruchcie bazyliki.
 
Dochód ze sprzedaży dziesiątek różańców zostanie w całości przeznaczony na pokrycie kosztów organizacyjnych pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę.

 

 

ks. Przemysław Pilarski
diecezjalny duszpasterz młodzieży