Odpust ku czci św. Witalisa we włocławskim WSD


22 maja 2022 r., tekst: dk. MM; foto: al. DC

Odpust ku czci św. Witalisa we włocławskim WSD

„Pierwszym Nauczycielem i pierwszym Wychowawcą w seminarium duchownym jest Jezus Chrystus” - mówił ks. dr Ireneusz Świątek, rektor WSD, podczas uroczystości odpustowych w kościele seminaryjnym św. Witalisa we Włocławsku. Eucharystii sprawowanej w niedzielę 22 maja br. o godz. 11.30 przewodniczył ks. prał. Stanisław Waszczyński, były proboszcz parafii katedralnej we Włocławku, a koncelebrowali księża moderatorzy i profesorowie. Obecni byli alumni wraz ze swoimi najbliższymi. Okolicznościową homilię wygłosił – zgodnie z tradycją – wikariusz kościółka. W kończącym się roku akademickim funkcję tę pełnił dk. Przemysław Szczepaniak.
 
Uroczystości rozpoczęły się już w sobotę, kiedy to o godz. 18.00 wspólnota seminaryjna i przybyli goście odmówili Nieszpory, wieczorną modlitwę Kościoła. Sobotnia modlitwa zakończyła się uczczeniem relikwii św. Witalisa przez ich ucałowanie. Srebrny relikwiarz, pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku, na co dzień znajduje się w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku.
 
Podczas niedzielnej Eucharystii słowa podziękowania skierował do zebranych rektor włocławskiego seminarium. Nawiązując do historii, ks. Świątek zaznaczył: „zanim kościół, w którym się znajdujemy, stał się świątynią seminaryjną, minęło 240 lat jego historii. Od końca XVI w. szereg pokoleń kapłańskich, w tym prymas Stanisław Karnkowski, bł. prymas Stefan Wyszyński oraz błogosławieni męczennicy Wyższego Seminarium Duchownego modlili się w tym miejscu, gdzie dziś oddajemy cześć św. Witalisowi” – zakończył ks. Świątek. 

Mszę św. zakończyła procesja eucharystyczna poprzedzona litanią loretańską, i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
 
Św. Witalis, jak podaje tradycja, był żołnierzem rzymskim, zamożnym mieszkańcem Mediolanu. Jego żoną była św. Waleria, a synami, późniejsi święci męczennicy: Gerwazy i Protazy. Podczas egzekucji lekarza Ursycjusza w Rawennie, Witalis miał zachęcać go, by wytrwał w wierze. Ursycjusz z męstwem poniósł męczeńską śmierć i został pochowany przez Witalisa. Wówczas to rzymski legionista został oskarżony o wyznawanie przez wiary w Chrystusa. Zmuszany torturami do odstąpienia od wiary, został wrzucony do dołu oraz przysypany kamieniami i ziemią; nie wyrzekł się jednak Chrystusa. Data śmierci Męczennika nie jest jednoznacznie określona: niektóre źródła podają, że poniósł śmierć męczeńską za  czasów cesarza Nerona, inne - że za Marka Aureliusza.
 
Kościół pw. św. Witalisa, położony nieopodal katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w ciągu roku jest zamknięty dla wiernych. Zbudowany został w roku 1330 staraniem biskupa Macieja Gołańczewskiego, do roku 1411 pełnił funkcję kościoła katedralnego.
 
Włocławskie Seminarium Duchowne jest najstarszym, jakie powstało na ówczesnych ziemiach należących do państwa polskiego. Założone zostało 16 sierpnia 1569 r. przez biskupa Stanisława Karnkowskiego, zgodnie z uchwałami Soboru Trydenckiego.