Obchody Światowego Dnia Chorego w parafii św. Wojciecha w Koninie


11 lutego 2018 r., ks. Marcin Olejniczak

Obchody Światowego Dnia Chorego w parafii św. Wojciecha w Koninie

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez św. Jana Pawła II, aby uwrażliwić na sytuację w jakiej znajdują się ludzie chorzy i cierpiący oraz ukazać zbawczy sens cierpienia przemienionego przez Chrystusa. W realizację zamysłu Kościoła i Świętego Papieża włączyli się także duszpasterze Parafii pw. św. Wojciecha w Koninie, na czele z ks. prał. Józefem Wysockim, posługując każdej niedzieli i uroczystości oraz w dni powszednie chorym, niepełnosprawnym i starszym w Domu Pomocy Społecznej oraz w Oddziale Medycyny Paliatywnej (hospicjum) im. św. Jana Pawła II w Koninie.
 
Centralnym wydarzeniem tegorocznego Dnia Chorego była uroczysta Eucharystia sprawowana w niedzielę, 11 lutego 2018 r. o godz. 16.00, na której zgromadzili się liczni chorzy, starsi, cierpiący oraz ich opiekunowie. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Olejniczak - wikariusz. Opierając się na wydarzeniu uzdrowienia trędowatego z niedzielnej Ewangelii, kaznodzieja zapewniał chorych, że Chrystus, który przychodzi do człowieka ze swoją mocą, chce dotykać naszego cierpienia i być w nim obecny. Czyni to szczególnie w sakramencie namaszczenia chorych, który został udzielony podczas Eucharystii.
 
Po Mszy św. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, działająca przy parafii, poprowadziła modlitwę o uzdrowienie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
 
Przeddzień tego wydarzenia (10 lutego 2018 r.) starsi i chorzy w Domu Opieki Społecznej
w Koninie mieli także możliwość uczestniczenia w zorganizowanej dla nich liturgii sakramentu namaszczenia chorych.
 
Dzień chorego po raz kolejny pogłębił świadomość wielu, jak cennym skarbem są ludzie chorzy i jakie szczególne miejsce zajmują w sercu Kościoła, skoro Chrystus podzielił się z nimi swoim krzyżem. W tym miejscu szczere wyrazy uznania duszpasterze parafii kierują pod adresem dyrekcji, personelu i wolontariuszy Hospicjum im. św. Jana Pawła II i DPS Konin.