Nominacje i zmiany personalne (wrzesień)


3 października 2022 r.

Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski podjął następujące decyzje personalne:
 
Z dniem 1.09.2022 r.
ks. Mateusz Markowski – zwolniony z funkcji wikariusza par. Wszystkich Świętych w Sieradzu
 
Z dniem 6.09.2022 r.
ks. Jacek Bartczak – mianowany diecezjalnym moderatorem Dzieła Biblijnego Jana Pawła II
 
Z dniem 16.09.2022 r.
ks. Sebastian Szkop – zwolniony z funkcji rejonowego duszpasterza młodzieży i powołań, rejon sieradzki
ks. Damian Sochacki – mianowany rejonowym duszpasterzem młodzieży i powołań, rejon sieradzki
 
Z dniem 19.09.2022 r.
ks. Artur Kosierb – mianowany Koordynatorem Centrum pomocy migrantom i uchodźcom działającym w ramach Caritas Diecezji Włocławskiej
 
Z dniem 30.09.2022 r.
ks. Sebastian Osiński - zwolniony z funkcji spowiednika alumnów
ks. Łukasz Dzikiewicz - zwolniony z funkcji spowiednika alumnów
ks. Sławomir Deręgowski - zwolniony z funkcji spowiednika alumnów
ks. Stanisław Siurdyga - zwolniony z funkcji spowiednika alumnów
 
Z dniem 1.10.2022 r.
W związku z decyzję o rozdzieleniu funkcji związanych ze stałą formacja kapłanów: wikariusza biskupiego i ojca duchownego kapłanów:
ks. Tomasz Michalski – zwolniony z posługi diecezjalnego ojca duchownego kapłanów
ks. Zbigniew Gmurczyk – mianowany diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów
ks. Przemysław Pilarski - mianowany spowiednikiem alumnów