Nominacje i zmiany personalne (marzec)


31 marca 2022 r.

Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski podjął następujące decyzje personalne:
 
Z dniem 04.03.2022 r.
ks. Witold Dorsz – mianowany wykładowcą filozofii w WSD we Włocławku
 
Z dniem 07.03.2022 r.
ks. Krzysztof Pietryga – mianowany diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości
 
Z dniem 18.03.2022 r.
ks. Zbigniew Gmurczyk – mianowany koordynatorem Duchowego Centrum Włocławka oraz opiekunem Domu św. Józefa przy pl. Kopernika 7 we Włocławku