Muzealna katecheza w rocznicę objawień fatimskich i zamachu na Jana Pawła II


14 maja 2024 r., PG/DD

Muzealna katecheza w rocznicę objawień fatimskich i zamachu na Jana Pawła II

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej 13 maja uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Diecezjalnym.
 
W ramach zajęć konopniczanie wysłuchali również okolicznościowego wykładu o zamachu z na Ojca Świętego Jana Pawła II i o objawieniach fatimskich. Katecheta ukazał młodzieży, zbieżność tych wydarzeń i konsekwencje tych zdarzeń dla całego świata.
 
Uczniowie LMK dopełnili swój pobyt w Muzeum Diecezjalnym zwiedzając wystawę dokumentów i ksiąg rękopiśmiennych ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, prezentuje jedne z najstarszych i najcenniejszych obiektów związanych z dziejami biskupstwa włocławskiego.
 
Na zakończenie młodzież wyraziła słowa wdzięczności ks. dr. Zbigniewowi Łukasikowi, dyrektorowi muzeum i pracownikom instytucji, za życzliwość, a przede wszystkim zainteresowanie młodych ludzi historią diecezji.