Małgorzata Bojarska odznaczona medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”


9 września 2023 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Małgorzata Bojarska odznaczona medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”

9 września, podczas diecezjalnej pielgrzymki rodzin do bazyliki katedralnej we Włocławku, w ramach jubileuszu 900-lecia istnienia diecezji, biskup włocławski Krzysztof Wętkowski wręczył Małgorzacie Bojarskiej jedno z najwyższych odznaczeń nadawanych przez Stolicę Apostolską „Pro Ecclesia et Pontifice”. Małgorzata Bojarska, wieloletnia diecezjalna doradczyni życia rodzinnego, obrończyni życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci jest jedyną osobą świecką diecezji włocławskiej, która została uhonorowana tym odznaczeniem.
 
Wręczając medal, ksiądz biskup podkreślił zasługi Małgorzaty Bojarskiej dla Kościoła lokalnego oraz jej działalność na rzecz ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
 
Małgorzata Bojarska urodziła się w 1953 r. we Włocławku. Przez ponad 40 lat była zaangażowana w duszpasterstwo rodzin i ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Pełniąc różne funkcje, realizując zadania, prowadząc zajęcia dydaktyczne, kierowała się zasadami wiary i etyki katolickiej, w duchu prorodzinnym i pro-life, zgodnie z nauczaniem Kościoła. W Centrum Edukacji zorganizowała 7 edycji kursów kwalifikacyjnych   wychowania do życia w rodzinie, przygotowując blisko 300 nauczycieli, wychowawców, katechetów, doradców życia rodzinnego do realizacji tego przedmiotu.
 
Od 2010 r. do dziś prowadzi zajęcia dydaktyczne na UMK w Toruniu, Wydział Teologiczny, Nauki o Rodzinie, z zakresu metod planowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wcześniej, w latach 1995-2015 prowadziła zajęcia na Studium Teologii we Włocławku.
 
Aktualnie, od 2021 roku jest członkiem Zarządu INER (Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera); współpracuje z Polską Misją Katolicką w Niemczech; jest wykładowcą w Europejskiej Szkole Liderów Polonijnych – zajęcia dydaktyczne w Cork (Irlandia) we współpracy z Fundacją Czyste Serca; pracuje w zespołach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin – ds. Młodzieży oraz ds. Metod Rozpoznawania Płodności.
 
W diecezji włocławskiej głównie poświęciła się pracy jako diecezjalna doradczyni życia rodzinnego diecezji włocławskiej. Zrealizowane zadania to: opracowanie corocznego programu pracy duszpasterstwa rodzin, we współpracy z diecezjalnym duszpasterzem rodzin, weryfikacja nowych doradców, misje kanoniczne, pomoce dydaktyczne dla nowych doradców; formacja parafialnych doradców życia rodzinnego – coroczne rekolekcje, coroczne szkoleniowe spotkania rejonowe; podejmowała różne inicjatywy modlitewne w tym zakresie.
 
Jest organizatorką dziewiętnastu edycji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia oraz konkursów dla uczniów i nauczycieli. Pracuje w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Caritas Diecezji Włocławskiej.