Lubraniec: konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II


21 października 2021 r.

Lubraniec: konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

W przeddzień uroczystości św. Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego, młodzież z klas VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu, przystąpiła do konkursu poświęconemu wiedzy o św. Janie Pawle II.
 
Czternaścioro uczniów zmierzyło się z historią życia Karola Wojtyły. Nie zabrakło również pytań dotyczących relacji i przyjaźni św. Jana Pawła II z bł. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim.
 
Celem konkursu, do którego młodzież przygotowali katecheci: Marzena Nowodworska oraz ks. Tomasz Fischer, było pogłębienie wiedzy o świętym papieżu, ale także przybliżenie sylwetki o błogosławionym Prymasie Tysiąclecia, którego losy nierozerwalnie związały z Lubrańcem.
 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsc 22 października w uroczystość św. Jana Pawła II.
 
Dzieci z klas młodszych przygotowują specjalne „pocztówki do nieba dla św. Jana Pawła II”, które zostaną duchowo wysłane.