Licheń: rekolekcje o słowie Bożym


5 grudnia 2021 r., Daria Małecka

Licheń: rekolekcje o słowie Bożym

4 grudnia br. odbyła się w Licheniu druga część diecezjalnych rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym o słowie Bożym. Nauczanie prowadził ks. dr Jacek Bartczak, biblista, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
 
W pierwszej części spotkania rekolekcjonista odniósł się do pytań i wątpliwości, które pojawiły się po ostatnim spotkaniu. Cytując odpowiednie fragmenty Biblii, przedstawił, jak obietnice Boga Jahwe zapisane przez autorów natchnionych, proroków Starego Testamentu zostają wypełnione w Nowym Przymierzu. Te zestawienia dały uczestnikom rekolekcji obraz spójności obu Testamentów.
 
Sobotnia konferencja poświęcona była również pogłębionej interpretacji Ewangelii wg św. Marka, spisywanej za życia św. Piotra (na podstawie m.in. jego świadectw), a skierowanej do pogan. Ks. Bartczak uwrażliwił słuchaczy na odbiór wszystkich Ewangelii w kontekście adresata. Wskazywał różnice wynikające z konieczności innego pisania do pogan (św. Marek), Żydów (św. Mateusz), innych narodów, przyjaciół Boga (św. Łukasz) czy chrześcijan (św. Jan). Mimo zapisu różnych treści dostrzegana jest ich zgodność i wzajemne uzupełnienie.
 
W czasie rekolekcji miła miejsce medytacja na nad wybranym fragmentem Biblii. Rekolektancie mogli doświadczyć, jak serca otwierają się na głos Boga, który przemawia w kilkukrotnym czytaniu słowa i skupionym milczeniu.
 
Rekolekcje zakończyły się wspólną Eucharystią i uwielbieniem Pana Jezusa.