Ks. bp Wiesław Mering dokonał aktu zawierzenia diecezji Panu Bogu i Matce Bożej


26 marca 2020 r., ks. AN

Ks. bp Wiesław Mering dokonał aktu zawierzenia diecezji Panu Bogu i Matce Bożej

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca na zakończenie wieczornej modlitwy różańcowej biskup włocławski Wiesław Mering, w duchowej łączności z sanktuarium w Fatimie i z polskimi biskupami, zawierzył Polskę i Diecezję Włocławską Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
 
Akt zawierzenia został dokonany w kościele pw. Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku, podczas diecezjalnej stacji modlitwy różańcowej, tym razem transmitowanej przez media społecznościowe z tej włocławskiej świątyni. Ksiądz Biskup na zakończenie udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
 
Tekst zawierzenia księża odczytali w tym samym czasie w kościołach diecezji.
 
Na pamiątkę tak doniosłego wydarzenia Ksiądz Biskup przekazał proboszczowi parafii ks. kan. Romanowi Żerkowskiemu, różaniec przywieziony z Fatimy.
 
Modlitwa odbyła się zgodnie z apelem Przewodniczącego KEP (by o godz. 20.30 w kościele różaniec odmawiali sami księża, a w duchowej łączności z nimi o tym samym czasie – wierni świeccy w domach) i na nowych warunkach zarządzonych przez władze państwowe, by poza posługującymi w kościele przebywało maksymalnie 5 osób.
 
Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki podkreślił w komunikacie z 24 marca br., że poprosił kard. Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 
Oto pełen tekst aktu zawierzenia:
 
 
POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
 
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,
spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia, i błaga:
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia
wspomagaj Twój Kościół,
bądź natchnieniem dla rządzących narodami,
wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,
wspieraj pokornych i uciśnionych,
uzdrawiaj chorych i grzeszników,
podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,
przywracaj wolność jeńcom i więźniom
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
 
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący w Polsce
widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.
Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,
jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,
pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,
umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,
bądź światłem dla umierających,
powitaj umarłych w swoim Królestwie,
chroń nas od wszelkiego zła
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
 
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!
Przez Serce Twej Matki,
której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,
narody Polski i tak wielu innych krajów,
które od wieków są Twoje,
prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie twojego Kościoła.
Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,
Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi
ukształtowanego w świetle Twojej paschy,
a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca.
Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,
Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.
Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
przyjmij tych, którzy odchodzą,
dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,
odnów wszechświat i ludzkość. Amen.