Goście z Ukrainy we włocławskim seminarium


17 marca 2022 r., ks. AT

Goście z Ukrainy we włocławskim seminarium

Trzy rodziny z dziećmi z Ukrainy znalazły schronienie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, gdzie mają zakwaterowanie i wyżywienie. Zagwarantowano im także opiekę medyczną oraz pomoc w otrzymaniu numeru PESEL.
 
– Przy współpracy z diecezjalną Caritas zakupiliśmy dla naszych gości ubrania, przybory szkolne oraz inne niezbędne do życia rzeczy. Dzieci będą się uczyły w Szkole Podstawowej nr 10. jesteśmy w trakcie załatwiania miejsca dla jednego ucznia w LZK – relacjonuje opiekujący się grupą ks. Remigiusz Zacharek, ojciec duchowny alumnów.
 
W pomoc chętnie włączyli się klerycy, którzy towarzyszą gościom podczas posiłków czy spacerów po mieście. Zatroszczyli się także o zabawki dla najmłodszych. – To jest bardzo ubogacające doświadczenie. Możemy w praktyce doświadczyć tego, do czego jesteśmy przygotowywani: dawanie świadectwa o Jezusie, który powiedział: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście” – mówi jeden z kandydatów do kapłaństwa.