Działyń: Medal „Zasłużony dla Diecezji” za pomoc kapłanom więzionym w Dachau


18 lutego 2024 r., al. JP

Działyń: Medal „Zasłużony dla Diecezji” za pomoc kapłanom więzionym w Dachau

W niedzielę, 18 lutego, w parafii Działyń biskup włocławski Krzysztof Wętkowski uhonorował medalem „Zasłużony dla Diecezji Włocławskiej” rodzinę Alaszkiewiczów, a szczególnie Ewę Alaszkiewicz i jej córkę Genowefę, które w czasie II wojny światowej wysyłały paczki żywnościowe sześciu księżom uwięzionym w obozie koncentracyjnym w Dachau.
 
O godz. 10.00 bp Wętkowski sprawował Mszę św. w koncelebrze z ks. dr. Mateuszem Szurgotem, kapelanem biskupa włocławskiego.
 
W homilii, ksiądz biskup nawiązując do Ewangelii dnia, zaznaczył, że pierwsza niedziela Wielkiego Postu wprowadza wiernych w czas przygotowania do tajemnicy Zmartwychwstania, „czyli przygotowujemy się do tajemnicy życia, bo zmartwychwstanie to jest życie. Okazuje się jednak, że najpierw, aby żyć, trzeba umrzeć, albo trzeba obumrzeć; o tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia, i o tym mówi nam początek tego czasu Wielkiego Postu, który żeśmy zaczęli w środę przyjmując posypanie popiołem”.
 
Nawiązując natomiast do wręczenia medalu bp. Wętkowski powiedział: „Dzisiaj gdy rozważamy Ewangelię w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, jesteśmy tutaj w świątyni w Działyniu, aby na koniec tej Mszy św. uhonorować, w taki sposób jak możemy – po ludzku, te osoby, te kobiety, wasze rodaczki, które wydały takie świadectwo swojego życia. Pomyślmy że w tej drodze życia, w tym, co podjęły tutaj w czasie II wojny światowej – pomocy żywnościowej dla kapłanów, którzy znajdowali się w Dachau właściwie wypełnia się w życiu i tych kapłanów, i tych kobiet ta dzisiejsza Ewangelia: jest tajemnica śmierci, dla tych kapłanów bardzo czytelna i jest to także próba, którą można było przejść jeśli się było człowiekiem do tego przygotowanym i pełnym wiary i Ducha Bożego. I to samo dotyczyło tych, którzy byli tutaj, także tych pań, które również przeżywały w ten sposób czas swojej próby ze względu na niebezpieczeństwo, które im groziło, ze względu na wysiłek, aby w tych trudnych czasach wojny przygotowywać paczki żywnościowe i wysyłać je, zresztą, z różnych miejsc, bo takie były potrzeby i takie były konieczności. Wszystkich ich razem dzisiaj tutaj wspominamy i właściwie oni sami pokazują się nam jako ci, którzy wypełnili Królestwo Boże swoim życiem”.
 
W imieniu rodziny medal i dyplom odebrała Weronika Błaszkiewicz, córka Ewy Alaszkiewicz.
 
Słowa wdzięczności pod adresem biskupa diecezjalnego za obecność, modlitwę i uhonorowanie rodziny Alaszkiewiczów tak zaszczytnym tytułem wypowiedział ks. kan. Tomasz Muraszewski, proboszcz działyńskiej wspólnoty parafialnej.