Długoszańskie inicjatywy dla Ukrainy


20 kwietnia 2022 r., ks. AZ

Długoszańskie inicjatywy dla Ukrainy

Społeczność ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku nie ustaje w pomocy dla Ukrainy. Od pierwszego dnia wojny trwa modlitewny szturm do Boga o zatrzymanie wojennych zbrodni. Począwszy od 24 lutego modlimy się na każdej lekcji religii uczniowie odmawiają jedną dziesiątkę różańca. W klasach zaczęły pojawiać się wystawy plakatów, w których uczniowie wyrażają swoją solidarność z Ukrainą.
 
Przeprowadzono też internetową zbiórkę pieniędzy dla Domu Samotnej Matki w Charkowie, gdzie schronienie znajduje 14 kobiet 26 dzieci a posługują w nim polskie siostry orionistki. Przełożoną domu jest s. Kamila Frydryszewska, orionistka, pochodząca z parafii Dąbie Kujawskie. Po 30 dniach zebrano prawie 18 tys. zł.
 
Kolejną inicjatywą był koncert charytatywny zorganizowany przez uczniów i nauczycieli „Długosza”. Podczas wydarzenia, które miało miejsce 7 marca, zebrano 3 793,93 zł.
 
Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zrodziła się inicjatywa „Długosz pości”. W holu przy głównym wejściu został zawieszony kalendarz wielkopostny kalendarz, w którym uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły deklarowali podjęcie w danym dniu postu.
 
Obok postu pojawił się także pomysł zaangażowania klas do upieczenia i sprzedaży ciasta podczas przerw międzylekcyjnych. Pomysł ten spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i stał się okazją do niezwykłej kreatywności uczniów. W przeciągu 18 dni kiermaszu zebrano 7 500 zł.
 
Wszystkie te inicjatywy są owocem bliskiej relacji szkoły Długosza i sióstr orionistek wraz z ich podopiecznymi.