Diecezjalne rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym (zaproszenie)


28 listopada 2018 r.

Diecezjalne rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym (zaproszenie)

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Włocławskiej, które odbędą się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Rozpoczną się one w piątek, 30 listopada, Mszą św. o godz. 18.00, a zakończą wczesnym popołudniem w niedzielę, 2 grudnia.
 
Temat rekolekcji: Duch, który umacnia miłość. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.
 
W programie: czas na modlitwę osobistą i wspólnotową, konferencje, wspólne rozmowy, świadectwa.
 
Oprawę muzyczną zapewnia zespół Jordan ze Zduńskiej Woli.
 
Osoby, które chcą dać Bogu ten czas i szansę, aby On je przemieniał, mogą uzyskać więcej informacji u liderów lokalnych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w poszczególnych parafiach.
 
Daria Małecka
Koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji włocławskiej