Diecezja Włocławska reprezentowana na Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych


4 października 2021 r., Małgorzata Klimczak

Diecezja Włocławska reprezentowana na Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych

W dniach 1-3 października 2021 r. siedmioro nauczycieli religii z diecezji włocławskiej, wraz z ks. dr. Jackiem Butą, wicedyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, wzięło udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych. Odbywała się ona na terenie  kampusu Akademii Katolickiej w Warszawie. Hasłem przewodnim spotkania były słowa: „Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie”.
 
Wydarzenie rozpoczęło się w piątkowy wieczór uroczystą  Mszą św. celebrowaną przez bp. Wojciecha Osiala, przewodniczącego Komisji ds. Wychowania Katolickiego przy KEP.
 
Po Eucharystii ksiądz biskup wygłosił prelekcję dotyczącą konieczności opracowania optymalnego programu nauczania religii dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.
 
Kolejny dzień, czyli sobotę, rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, który również wygłosił homilię, poruszając w niej temat pedagogiki miłości. Cały dzień wypełniły warsztaty i wykłady prowadzone przez osoby od lat zaangażowane w pomoc ludziom niepełnosprawnym: m.in.: s. Augustyna Król z ośrodka w Broniszewicach, Halina Koselska-Kubiak, która od wielu lat pracuje jako katechetka i pedagog specjalny w szkołach wiedeńskich, a w swoich publikacjach podejmuje zagadnienia wychowania religijnego osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, oraz s. Margarita Brzozowska i s. Lidia Lewandowska – ss. Samarytanki z Niegowa.
 
Typowo praktyczną część zajęć stanowiły warsztaty, podczas których uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie komunikacji alternatywnej i wspierającej oraz przygotowywali pomoce dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnością. Wspólne pochylenie się katechetów nad specjalnymi  potrzebami uczniów i wymiana pomysłów na prowadzenie religii z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach była cennym doświadczeniem i źródłem inspiracji dla dalszej pracy katechetycznej.
 
Dopełnieniem tegorocznego spotkania, dla tych, którzy zdecydowali się pozostać do końcakonferencji, była niedzielna wizyta w Laskach – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. bł. Róży Czackiej.