Brdów: spotkanie służb pielgrzymkowych diecezji włocławskiej


11 września 2023 r., ks. KŁ

Brdów: spotkanie służb pielgrzymkowych diecezji włocławskiej

W sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie odbyło się spotkanie modlitewno-formacyjne służb pielgrzymkowych, którym uczestniczyło  prawie 100 osób, z wszystkich grup (włocławskiej, konińskiej, tureckiej, dzierżawskiej, sieradzkiej, zduńskowolskiej) tworzących Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę.
 
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Następnie biskup diecezjalny Krzysztof Wętkowski, podzielił się z uczestnikami własnym doświadczeniem pielgrzymowania i posługi kwatermistrza z czasów kleryckich. Mówiąc o drogowskazach dla służb pielgrzymkowych, ksiądz biskup przypomniał o postawie służby wynikającej z Ewangelii i naśladowania Maryi oraz o cierpliwości, która jest potrzebna w organizacji pielgrzymki. – Służąc pielgrzymowi służycie Maryi i Jezusowi – przypomniał Biskup.
 
W dalszej części ks. Adrian Nowicki (ojciec duchowny pielgrzymki konińskiej) w wygłoszonej konferencji pogłębił rozumienie służby w ujęciu biblijnym. Ukazał roztropność, pokorę, dojrzałość, cierpliwość i współpracę jako cechy, charakteryzujące dobrą posługę wobec bliźniego.
 
Centralnym punktem tego dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wspólna Eucharystia dziękczynna za czas pielgrzymowania w roku jubileuszu diecezji i nawiedzenia Matki Bożej w znaku ikony Jasnogórskiej. W homilii ks. Karol Skrobicki (ojciec duchowny pielgrzymki zduńskowolskiej) podkreślił odnawiającą i przemieniającą moc trudu pielgrzymowania.
 
Eucharystia zakończyła się wspólną agapą, która stała się okazją do dzielenia się swoim doświadczeniem pielgrzymowania i zaangażowania w przygotowanie i przebieg pielgrzymek. Był to czas zacieśniania wspólnoty między pielgrzymkowej.