Bp Wętkowski w schronisku „Jerycho”: Maryja interesuje się sprawami człowieka


10 lutego 2024 r., Agnieszka Magos

Bp Wętkowski w schronisku „Jerycho”: Maryja interesuje się sprawami człowieka

W sobotę, 10 lutego, w przededniu Światowego Dnia Chorego, Ikona Matki Bożej, która wczoraj przybyła do Włocławskiej Caritas, nawiedziła Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Jerycho”.
 
Matkę Bożą w kopii Jej Cudownego Wizerunku powitał bp Krzysztof Wętkowski, który wprowadził Ikonę do kaplicy. Tam słowa powitania wygłosiła kierownik schroniska, a podopieczni złożyli kwiaty przed Obrazem.
 
Po ceremonii powitania sprawowana była Msza Święta, której przewodniczył ksiądz biskup, a koncelebrowali ks. Mateusz Szurgot, kapelan biskupa włocławskiego, ks. Jacek Kędzierski, dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej, oraz ks. Artur Kosierb, dyrektor Centrum Caritas w Koninie. We wspólnej modlitwie uczestniczyli mieszkańcy oraz pracownicy schroniska „Jerycho”, wolontariusze Caritas, Wojownicy Maryi oraz przybyli goście.
 
W homilii biskup włocławski, nawiązując do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej, podkreślił że „Maryja zawsze jest zainteresowana sprawą drugiego człowieka” oraz wskazał, że Matka Boża uczy człowieka rozmowy z Jezusem. Ksiądz Biskup zaakcentował również, iż Maryja przez doświadczenie swego życia powinna być bliska każdemu człowiekowi, gdyż nic Jej nie zostało oszczędzone, lecz wszystkie doświadczenia przeżywa w duchu głębokiej wiary.
 
Nie zabrakło również odniesienia do idei peregrynacji. Bp Wętkowski podkreślił, że „Maryja przychodzi z takim samym przesłaniem z jakim przyszła pierwszy raz (…): żeby zobaczyć nasze życie i wysłuchać naszych spraw – tych które są dziękczynieniem, ale także radością czy też boleścią”.
 
Na zakończenie ksiądz biskup nawiązując do czasu oraz miejsca, w którym sprawowana była Eucharystia, zaakcentował znaczenie i sens sakramentu namaszczenia chorych, którego ideą jest umocnienie człowieka w jego chorobie.
 
Następnie w obecności Jasnogórskiej Madonny, główny celebrans prosił za wszystkich dotkniętych chorobami – zarówno ciała, jak i ducha – o umocnienie na tej drodze oraz udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych.
 
Po Mszy Świętej, a także agapie, przyszedł czas na indywidualne spotkania mieszkańców i opiekunów placówki oraz przybyłych gości z Matką Bożą w Jasnogórskiej Ikonie Nawiedzenia.